Shop Doneer

Voorbeelden van toverij in relaties

Leestijd: 2 min.
Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. (…) Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, (…) afgoderij, toverij... Galaten 5:16 -21

Toverij, het controleren van mensen, situaties of plaatsen, vanuit een geest die niet de Heilige Geest is, kent vele vormen. Meestal is manipulatie geen bewust besluit, maar gebeurt het omdat er iets in de persoon is die hem of haar ertoe aanzet zich zo te gedragen. Waar God ruimte schept voor vrijheid van het individu om te wandelen in zijn bestemming, onderdrukt toverij die vrijheid juist. We zullen drie voorbeelden bekijken binnen verschillende relaties.

Man en vrouw

God heeft ingesteld dat een vrouw onder autoriteit van haar man hoort te staan. Ik geef direct en volmondig toe dat deze autoriteit triest genoeg veelvuldig misbruikt wordt. Ook worden veel vrouwen, in deze tijden van gebroken beloften en mannen die hun plaats niet innemen, gedwongen het hoofd van het gezin te zijn. Maar daar waar de vrouw opzettelijk de leidersrol overneemt in de familie, daar vind je toverij, want meestal gebeurt dit door middel van manipulatie.

Ouders en kinderen

God heeft ouders autoriteit gegeven over hun kinderen, maar steeds vaker zijn kinderen de baas over hun ouders - en dat doen ze door middel van manipulatie. Als kleine Joe bijvoorbeeld zijn zin niet krijgt, dan krijgt hij een driftbui, vooral als er gasten bij zijn. Zijn moeder en vader schamen zich dan zo erg, dat ze hem maar zijn zin geven, om hem stil te krijgen. Ouders, als je kind meerdere malen een driftbui voorwendt, dan is het mogelijk dat een demonische geest zijn intrede doet tijdens een van die driftbuien. Ouderlijke discipline is ook bedoeld om kinderen te beschermen tegen geestelijke krachten die te sterk voor hen zijn. Onderschat nooit de kracht van de tegenstander door de grootte of de leeftijd van het kind.

Voorganger en gemeente

Je zou verbaasd zijn hoeveel voorgangers in gemeenten – met name pinkstergemeenten - gedomineerd worden door vrouwelijke profeten die de kerk leiden door hun profetieën. Vaak zijn het een of twee vrouwen die als enigen ooit een interpretatie van tongen krijgen en meestal vertellen hun interpretaties de voorganger wat hij moet doen. En wee de ongelukkige voorganger als hij ooit probeert van zijn profetes af te komen.

Er zijn nog vele andere voorbeelden te noemen, maar deze laten zien dat onrechtmatige autoriteit samengaat met een onrechtmatige geestelijke kracht, dat is toverij.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, wilt U waken over het huisgezin van onze gemeente, zodat manipulatie en dominantie geen enkele kans krijgen om regie te voeren over het leiderschap, maar dat de geestelijke vrijheid die kenmerkend is voor Uw Heilige Geest, continu gehandhaafd blijft.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.