Shop Doneer

Waar je tong voor gemaakt is

Leestijd: 3 min.

Gisteren zagen we dat de geest niet in directe zin het lichaam kan besturen. In de Bijbel vinden we hier echter één uitzondering op: het spreken in tongen. Deze ervaring is niet totaal onafhankelijk van de ziel, want ook in dit geval moet de ziel toestemming geven. Als de ziel zegt: 'Nee, dat doe ik niet', dan gebeurt het ook niet. Maar als de ziel zegt: 'Goed, ga je gang', dan zet de ziel vervolgens een stapje terug en laat ze de geest op een heel directe manier de tong besturen. De tong doet vervolgens wat de geest wil dat ze doet.

Graag wil ik benadrukken dat als je in tongen spreekt, je nooit een woord zult zeggen wat God niet eert. De Bijbel zegt dat je tong zich verheugt (Handelingen 2:26: Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd). Je tong heb je gekregen met als belangrijkste doel dat God wordt geëerd doordat jij je verblijd in Gods grootheid. Wanneer de Heilige Geest je geest bestuurt, en je geest bestuurt je tong, dan zal je tong gedurende die tijd doen waar ze voor is gemaakt. Dit is volgens mij waarom de ervaring van het spreken in tongen zo belangrijk is.

Wat ben ik God dankbaar voor het spreken in tongen. Mijn eerste vrouw, Lydia, werd vanuit haar persoonlijke zoektocht in de Bijbel gedoopt in de Heilige Geest, in een tijd dat dit nog hoogst ongebruikelijk was. Ze was een erkende pedagoge in de Deense staatsschool, maar haar ervaring met het spreken in tongen was toen zo buitengewoon dat haar zaak zelfs tot in het Deense parlement werd besproken en zelfs de nationale krant haalde - min of meer als een schandaal! Vervolgens moest het parlement besluiten of een in tongen sprekende lerares wel wenselijk was in een staatsschool. Uiteindelijk oordeelde men dat dit wel moest kunnen. Uiteindelijk nam Lydia echter toch ontslag, want ze werd door God geroepen naar het vooroorlogse Jeruzalem.*

De reden dat ik Lydia's ervaring hier beschrijf, is dat er geen dag in haar leven voorbij ging zonder dat ze God dankte voor het spreken in tongen. Voor haar was het de bovennatuurlijke taal van haar geest, die door de Heilige Geest contact had met God. Deze gewoonte heeft grote invloed gehad op haar keuzes, de richting van haar leven en zelfs op haar identiteit. Door het contact van haar geest met Gods Geest, functioneerde ze als een dochter van haar hemelse Vader. Tot de laatste dag van haar leven genoot ze van de tongentaal en zag ze het als één van de grootste voorrechten als kind van God. Het is daarom dat Paulus in 1 Korinthiërs 14 ons aanspoort om de tongentaal na te streven; het is de taal waarin onze geest direct contact heeft met God en onze tong zich verblijdt over Zijn goedheid.

Gebed van de dag

Heer, ik realiseer me vaak maar weinig wat een voorrecht het is dat mijn geest in staat is tot direct contact met U. Dat wil ik koesteren Heer, en mijn tong gebruiken als een instrument om uiting te geven aan mijn blijdschap over Uw grootheid, Uw trouw en Uw liefde. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.