sluit
Shop Doneer

Wees heilig, want Ik ben Heilig

Leestijd: 2 min.

Niet alleen God zelf is heilig, Hij eist ook heiligheid van Zijn volk. Bij het bestuderen van dit onderwerp zullen we kijken naar een aantal Bijbelgedeelten uit Leviticus, want het thema van het boek Leviticus is heiligheid. Het woord ‘heilig’ komt daar meer dan negentig keer in voor. Ik geef enkele voorbeelden:

Want Ik ben de HEERE, uw God. U moet u heiligen en heilig zijn, want Ik ben heilig. U mag uzelf niet verontreinigen met al de kruipende dieren die zich over de aarde voortbewegen. Want Ik ben de HEERE, Die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, opdat Ik u tot een God ben. U moet heilig zijn, want Ik ben heilig. (Leviticus 11:44-45)
Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen: Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig. (Leviticus 19:2)
Heilig uzelf en wees heilig, want Ik ben de HEERE, uw God. (Leviticus 20:7)
U moet heilig voor Mij zijn, want Ik, de HEERE, ben heilig. Ik heb u van de volken afgezonderd om van Mij te zijn. (Leviticus 20:26)

De Bijbel maakt duidelijk dat de voorwaarde om Gods volk te kunnen zijn, is dat we heilig zijn, zoals Hij heilig is. Deze eigenschap is wat ons onderscheidt en apart zet van alle andere mensen op aarde. Laten we kort kijken naar Leviticus 10:10:

Zowel om onderscheid te kunnen maken tussen het heilige en het onheilige, tussen het onreine en het reine.

Eén van de belangrijkste thema’s van het boek Leviticus is hoe we onderscheid kunnen maken tussen wat heilig is en onheilig, tussen wat rein is en onrein. In feite was één van de belangrijkste taken van het priesterschap onder de Wet van Mozes, dat ze het volk van God het verschil zouden leren tussen heilig en onheilig. Het falen van het priesterschap hierin was één van de belangrijkste oorzaken van de geestelijke en nationale rampen die Israël troffen.

Ditzelfde principe is ook toepasbaar op de nieuwtestamentische bediening. Eén van de grote verantwoordelijkheden van de mensen die in Gods dienst staan, is dat ze de aard van heiligheid onderwijzen, inclusief het maken van onderscheid tussen wat heilig is en onheilig. Waar dit onderwijs niet gegeven wordt, of waar het niet wordt ontvangen, zal vroeg of laat altijd geestelijke rampspoed volgen.

Gebed van de dag

Vader, ik wil het onderwijs over heiligheid ontvangen. Wilt U mij het onderscheid leren tussen wat heilig is en wat onheilig is – rein en onrein. Ik wil beschikbaar zijn, Heer, als U mij wilt gebruiken om anderen in liefde te mogen leren wat heiligheid is. In Leviticus staat dat U Uw volk heeft afgezonderd om van U te zijn. Wilt U ook mij afzonderen om helemaal van U te zijn.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.