Shop Doneer

Wetticisme

Leestijd: 3 min.
O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was? Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? (Galaten 3:1-3)

Toen Paulus de Galaten confronteerde met de openbaring dat ze betoverd waren, begon hij met deze uitroep: “O, dwaze Galaten!” Niemand van ons wil doorgaan voor dwaas – toch is de realiteit dat er vandaag nog steeds heel wat dwaze gelovigen rondlopen. Hoe zouden we het probleem van de Galaten noemen in moderne theologische taal? Het antwoord is wetticisme.

Toen ik mij realiseerde dat wetticisme de uitdrukking is van toverij in de Gemeente, was ik geschokt; ik zag de hele aard en werking van de Gemeente opeens in een compleet ander licht. In de praktijk is wetticisme –het nadruk leggen op regels en voorschriften zonder dat er relatie is met God door de Heilige Geest – niets anders dan controle. Goed, dat willen we dan misschien erkennen, maar moet dat dan geduid worden met een zwaarbeladen woord als toverij? Paulus deed dat wel bij de Galaten! En de vraag is: zijn wij zoveel beter? Zij waren een echte nieuwtestamentische kerk, vervuld met de Heilige Geest, en ze maakten zelfs wonderen mee. Ze hadden de apostel Paulus die persoonlijk tot hen sprak. Hoeveel hedendaagse kerken kunnen zeggen dat ze veel beter zijn dan de Galaten?

Mag ik twee mogelijke definities geven van wetticisme? Ten eerste, wetticisme is proberen gerechtigheid te bereiken door je aan regels en wetten te houden. De meeste vertalingen van het Nieuwe Testament zeggen dat rechtvaardigheid niet komt door het houden van de wet. Bedenk daarbij dat het woordje de is toegevoegd door de vertalers. Wat de tekst echt zegt, is: rechtvaardigheid wordt niet bereikt door je te houden aan ‘regels, wetten’. Het voorbeeld van ‘wet’ is hier de Wet van Mozes, maar het blijft daar niet toe beperkt. De Wet van Mozes is het voorbeeld, omdat het een volmaakte, door God gegeven wet was. Als rechtvaardigheid al niet bereikt kan worden door deze volmaakte wet, is er dus ook geen enkele andere wet die rechtvaardigheid kan voortbrengen.

De tweede mogelijke definitie van wetticisme is “proberen toe te voegen aan Gods eisen voor rechtvaardigheid”. Dit is mensen vragen om meer te doen dan God van hen vraagt. In feite neemt men hierdoor eigenlijk Gods positie over. Als God zegt: ‘dit is alles wat je moet doen’, dan heeft geen enkele kerk of predikant of religieus lichaam enige autoriteit om daar nog vereisten aan toe te voegen. Toch zal het je verbazen hoe veel dit voorkomt, en in allerlei verschillende denominaties en kringen.

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel dat U de volmaakte vervuller was van de Wet, en dat U feitelijk in Mijn plaats Gods eis voor rechtvaardigheid heeft vervuld, door in mijn plaats te sterven aan het kruis. Dank U Heer, dat U mij helpt om elke hang naar wetticisme af te leggen en mijn leven te maken tot een lied voor U! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.