sluit
Shop Doneer

Wijd je lichaam toe aan God

Leestijd: 3 min.

In onze zoektocht naar Gods roeping voor ons leven en het vinden van onze plaats, geeft Paulus’ brief aan de Romeinen ons het beginpunt.

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. (Romeinen 12:1)

Het woordje dan in het begin van dit vers, is een verwijzing naar de elf voorgaande hoofdstukken. Die eerste elf hoofdstukken van de Romeinenbrief worden namelijk gezien als het meest logische en meest compleet omschreven plan van God voor de redding van de mensheid.

Tussen haakjes, over logica gesproken, als een of andere intellectuele cynicus je aanvalt op het feit dat jij de Bijbel gelooft, is het niet nodig je hiervoor te excuseren of jezelf te verdedigen. Als voormalig wetenschapper en universitair docent Klassieke en Moderne Filosofie, kan ik je zeggen dat er geen groter werk bestaat op het gebied van logische redenatie en systematische uiteenzetting van zaken dan de Romeinenbrief. Het is eindeloos en prachtig! En ook de rest van de Bijbel kun je wel vijftig keer lezen en elke keer dingen ontdekken waarvan je je afvraagt: ‘Waarom heb ik dit niet eerder gezien?’

De eerste acht hoofdstukken van Romeinen zou ik willen beschrijven als de weg naar een wedergeboren, Geest-vervuld leven. Romeinen 9, 10 en 11 richten zich op Gods omgang met Zijn speciaal uitverkoren volk, Israël. Dit is een essentieel en geïntegreerd onderdeel van Paulus’ brief aan de Romeinen, niet slechts een bijlage. Waarom? Omdat Gods plan van verlossing van de mensheid en de vestiging van Zijn Koninkrijk hier op aarde niet vervuld kan worden zonder Israël.

Alles in de eerste elf hoofdstukken laat Gods ondoorgrondelijke barmhartigheid en genade zien, en het feit dat Hij volledig heeft voorzien in alles wat we nodig hebben, door de dood en opstanding van Jezus Christus. Al deze hoofdstukken gaan over wat God heeft gedaan voor ons. En vervolgens komt het woordje dan… in Romeinen 12:1, wat feitelijk de betekenis heeft van daarom… Hoe moeten we reageren op alles wat onze Heer beschikbaar heeft gemaakt? Wat vraagt God van ons, nu we alles hebben gezien wat Hij voor ons heeft gedaan, alles wat Hij vrij aan ons gegeven heeft? Ik vind het zo mooi dat de Bijbel hierin zo nuchter is. God vraagt niet iets super geestelijks van ons, maar iets wat heel simpel en praktisch is: Plaats je lichaam op mijn altaar als een levend offer. Dat is je redelijke godsdienst – onze redelijke, logische reactie van aanbidding – met het oog op wat God voor ons heeft gedaan. De eerste stap in het vinden van onze plek is dat we ons lichaam toewijden aan Hem, dat we het plaatsen op het altaar van Zijn bediening en zeggen: ‘Heer, mijn lichaam behoort U toe.’

Gebed van de dag

Vader, het blijft zo onbegrijpelijk bijzonder dat U Uw eerste vrbondsvolk, Israël, heeft gekozen als het instrument om de hele wereld te redden! Dank U wel, lieve Heer Jezus, dat U zich in de Bijbel heeft geopenbaard als voor eeuwig de Leeuw van Juda! En wij de volken uit de niet-Joden, oftewel de heidenen, mogen er in de Here Jezus bijhoren!... Dank U wel! AMEN.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.