Shop Doneer

Wil jij perfecte leiding?

Leestijd: 2 min.

Vandaag bekijken we het tweede voordeel van het leven met God. Het nieuwe leven waar je instapt als je antwoordt op Zijn roeping en wordt geleid door de Heilige Geest. Daarvoor kijken we naar een ander Bijbelvers:

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. (Romeinen 8:14)

Dit vers staat geheel in de voortdurend tegenwoordige tijd. Een andere manier om het te vertalen is: zovelen als er voortdurend (of ‘regelmatig’) door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Als jij in geloof Jezus ontvangt als je persoonlijke Redder, dan ben je geboren uit de Geest van God. Je bent als een nieuwe baby geboren in Gods gezin. Maar om uit te groeien tot een volwassen zoon of dochter, volgt een verder proces: geleid te worden door de Geest van God. Veel wedergeboren christenen hebben nooit geleerd om geleid te worden door Gods Geest. Maar alleen zij die voortdurend of ‘regelmatig’ geleid worden door Gods Geest, worden volwassen zonen en dochters van God. Zij blijven voortdurend groeien en vinden Gods doel en bestemming voor hun leven.

Hoe kunnen we dan die leiding ontvangen? Door het Woord van God regelmatig te lezen. In alle omstandigheden in ons leven, blijft de Bijbel een lamp voor onze voet, en een Licht op ons pad, zoals Psalm 119:105, zo mooi omschrijft.

Wil jij je laten leiden door de Heilige Geest? Spreek onderstaande proclamatie dan eens hardop uit. Door deze Bijbelteksten eigen te maken, verklaar je als het ware Zijn leiding over jouw leven.

Vader, dank U wel dat U Uw Goede Geest aan mij hebt gegeven om mij te onderwijzen. (1)
De Helper die de Vader mij in Jezus’ Naam heeft gezonden, Zijn Heilige Geest, zal mij verder in alles onderrichten: Hij zal mij alles laten begrijpen wat Jezus heeft gezegd. (2)
De Geest van de waarheid wijst mij de weg naar de volle waarheid.
Hij spreekt niet vanuit zichzelf, maar Hij zegt wat Hij hoort en maakt mij bekend wat komen gaat. (3)
Uw Geest komt mij te hulp, zodat ik weet wat ik bidden moet. (4)
Ik laat mij leiden door de Geest, dan ben ik niet gericht op mijn eigen begeerten. (5)
Leer mij Uw wil te volbrengen, U bent mijn God, laat Uw goede Geest mij leiden over geëffende grond. (6)
Ik ben een kind van God, want ik word geleid door de Geest van God. (7)
  1. Nehemia 9:20 (HSV)*
  2. Johannes 14:26 (WV)*
  3. Johannes 16:13 (NBV)*
  4. Zie Romeinen 8:26-27
  5. Galaten 5:16 (NBV)*
  6. Psalm 143:10 (NBV)
  7. Romeinen 8:14

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel voor de immense rijkdom van Uw Woord, dat ik – gehoorzamend aan Uw roeping – elke dag in praktijk mag brengen! Help mij om dagelijks geleid te worden door Uw Heilige Geest, zodat ik wandel in de paden die U al voor mij heeft voorbereid! Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.