Shop Doneer

Wonderbare raadsman

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 22

Ik zal de HEERE prijzen, Die mij raad geeft; zelfs ’s nachts onderwijst mij mijn hart. (Psalm 16:7 NIV)
Persoonlijk kan ik David deze woorden nazeggen. Ik weet wat het is om toegang te hebben tot de raad van de Heer. Aan de raad van de Heer hecht ik meer waarde dan aan alle menselijke wijsheid bij elkaar.
In mijn leven heb in al heel vaak ondervonden dat de raad die de Heer geeft betrouwbaar is.
Verderop, in het boek Jesaja, wordt de Heer een wonderbare Raadsman genoemd - een raadsman die adviseert op een hoger niveau dan alle menselijke wijsheid, menselijk inzicht, of menselijke kennis.
Wat ben ik blij dat ik toegang heb tot de raad van de Heer.
Ook de woorden die David vervolgens schrijft kan ik van harte onderschrijven: ‘Zelfs ’s nachts onderwijst mij mijn hart’. Het is mij vaak gebeurd dat als ik een onopgelost probleem aan de Heer toevertrouwde voordat ik ging slapen, de Heer me ’s nachts wakker maakt. Dan spreekt Hij diep in mijn hart, in de stilte van de nacht, met die zachte, kalme stem tot me.
Hij liet mij dan oplossing van het probleem zien. Wat is het goed om te weten dat je toegang hebt tot de raad van de Heer, als je aan het eind van je mogelijkheden gekomen bent, als je al van alles hebt bedacht, en je komt er niet uit. Als je in een impasse bent geraakt en je weet niet welke kant je uit moet, dan is Zijn Goddelijke raad beschikbaar.
Bedenk dat de Heer een wonderbare Raadsman is. Ga naar Hem toe, vertrouw het Hem toe, en op Zijn eigen wonderbare manier zal Hij jou de oplossing laten zien.
Hemelse Vader, dank U dat U Zich ook in mijn leven wilt openbaren als de Wonderbare Raadsman! Help mij om rotsvast op U te vertrouwen, dwars door alles heen… Hoe ingewikkeld mijn leven soms ook is, ik zal de HEERE prijzen! Amen.