sluit
Shop Doneer

Woorden en daden

Leestijd: 2 min.
En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: … hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid. (Romeinen 12:6-8)

Geven/delen

Het Griekse woord voor ‘geven’ betekent letterlijk delen. Misschien heb je je nooit gerealiseerd dat delen een bediening is. Dit is één van de redenen waarom ik niet geloof dat God wil dat christenen armoede lijden. God zegent sommige christenen met rijkdom. Waarom? Omdat Hij hen een bediening van delen gegeven heeft. Ze gebruiken hun rijkdom voor het Koninkrijk van God, om andere dienaren van God te zegenen, of hen te helpen met hun bedieningswerk.

Wat ik nu ga zeggen lijkt misschien wat indiscreet, maar als ik bid voor het Koninkrijk van God, dan is één van de dingen die ik bid, dat God de financiën in zijn koninkrijk wil geven aan de personen, bedieningen en organisaties die doen wat Hij gedaan wil hebben. Ik zie zoveel geld door het religieuze afvoerputje verdwijnen, om zo maar te zeggen, en dat doet me pijn, omdat ik weet hoe groot de nood is wereldwijd. Geven, of delen, vereist veel wijsheid en gevoeligheid voor de Heilige Geest.

Leiden/besturen

Leiden of besturen betekent dat je geestelijk in de frontlinie staat. Paulus leert dat als een man zijn eigen gezin niet kan besturen, hij ook de Gemeente van God niet kan besturen (zie 1 Timotheüs 3:5). Voor deze geestelijke gave wordt hetzelfde woord gebruikt. Het betekent de verantwoordelijkheid nemen, een leider zijn, in de frontlinie staan, een beschermer zijn. Het betekent dat je staat tussen de mensen die je leidt en de krachten die tegenover hen staan.

Ontfermen/barmhartigheid

Ontferm je over anderen, met blijmoedigheid (zie Romeinen 12:8). Hoe hard hebben we deze bediening vandaag nodig! Toen ik ziek was, in een ziekenhuis in Egypte, ondernamen een lieve vrouw van 75, een brigadier van het Leger des Heils, een moeilijke reis helemaal vanuit Caïro naar Alballah, om mij op te zoeken. Dat bezoek veranderde mijn leven. Ik dank God voor die dame, die zo’n offer wilde brengen om een onbekende Britse soldaat in een ziekenhuis te bezoeken! Dat was de bediening van ontferming. Veel van mijn bediening is deels toe te schrijven aan de liefdevolle, ontfermende daad van die vrouw. Ze is vele jaren geleden overleden, maar ik denk nog vaak aan wat werd bijgeschreven op haar geestelijke rekening in de hemel, door de ontferming die ze mij betoonde.

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel voor de vele voorbeelden die ook heb mijn leven zoals deze vrouw, die grote moeite doen om anderen te zegenen met gebed en datgene wat nodig is voor hun welbevinden. Maak van mij ook zo’n volgeling van U, zodat anderen door mijn gehoorzaamheid gezegend worden. Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.