sluit
Shop Doneer

Investeer in mensen - China 2022

Leestijd: 5 min.

Beste vriend/vriendin,

Dank je wel voor je steun van het werk van Derek Prince Ministries in China. Jouw gebeden en giften hebben veel mogelijk gemaakt in China, en daar zijn we je enorm dankbaar voor. Dit keer wil ik graag een dringende oproep doen voor extra gebed – voor het volk van China, voor de kerk in het land en voor de rol van DPM in China, waar momenteel in rap tempo ingrijpende veranderingen plaatsvinden. Ik wil je dringend vragen om op te staan in gebed voor onze broeders en zusters in China in deze cruciale tijd.

Gebedspunt #1: Het Chinese volk

Je hebt waarschijnlijk in de media wel iets gehoord over de machtsgreep die China pleegt op het wereldtoneel. China-deskundige Kai Strittmatter schrijft erover: “China werkt aan de volmaakte surveillance-staat; en de bedenkers hierachter proberen een ‘nieuwe mens’ te vormen waarvan Lenin, Stalin en Mao ooit droomden. Het is dit China dat ook de rest van de wereld naar zijn beeld wil hervormen.”

Tussen 1980 en 2010 leek China ‘open’ te gaan. Tot begin 2000 bestond er een redelijke autonomie in de privélevens van de Chinese bevolking – zolang ze de politieke partij maar niet tegen de haren in streken. Tegenwoordig is er van dat ‘sociale pact’ steeds minder sprake. De Chinese bevolking moet zich onderwerpen aan het totalitaire gezag van Xi Jinping. Hierover schrijft Strittmatter: “Er is iets gaande in China dat de wereld nog niet eerder heeft meegemaakt. Er wordt een nieuw land en een nieuw regime geboren.” Alles moet overeenstemmen met Xi Jinpings versie van het socialisme. Alles. Zelfs schoolkinderen vanaf zes jaar moeten het gedachtegoed van Xi Jinping leren.

Hoe kun je bidden voor het Chinese volk? Sta samen met ons voor hen op de bres, zoals Paulus schrijft: Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. (1 Timotheüs 2:1-4)

Gebedspunt #2: De kerk in China

China’s ‘nieuwe revolutie’ heeft grote gevolgen voor de christenen in China. Zoals een Chinese katholieke priester het zei: “In werkelijkheid doet je religie er niet meer toe. Of je nu boeddhist bent, taoïst, moslim of christen; de enige toegestane religie is geloof in de Communistische Partij van China.” Er zijn nieuwe en steeds strengere godsdienstwetten aangenomen. Wanneer deze ten volle in werking zijn, kan dat betekenen dat voorgangers vanaf de kansel alleen nog maar mogen verkondigen wat in lijn is met de leer van de Communistische Partij. Als zij dat weigeren, kunnen hun kerken worden gesloten en lopen zij het risico gearresteerd te worden. Bijbels zijn al niet meer te koop. Een recente wet uit 2018 verbiedt zelfs kinderen en jongeren onder de 18 jaar om een kerkgebouw binnen te gaan.

Hoe kun je bidden voor de kerk in China? Bid alsjeblieft voor de leiders van de kerk en voor de vele gelovigen. Vraag dat zij sterk zullen zijn zoals 1 Timotheüs 2:5-6 zegt: Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd.

Bid voor alle nieuwe gelovigen die te maken krijgen met deze georganiseerde onderdrukking van hun geloof.

Gebedspunt #3: De impact van Derek Prince Ministries

De eerste reactie van DPM is die van gebed, en om mensen die God en zijn Chinese volk liefhebben op te roepen tot intensieve voorbede voor China. Ik ben meermaals in de stad Wenzhou geweest. Tijdens de Culturele Revolutie in de jaren ‘70 werden gelovigen in dit gebied zwaar onderdrukt. In reactie daarop zetten ze een 24-uurs gebedsketting op. Tegenwoordig telt Wenzhou zoveel gelovigen dat het bekend staat als het Jeruzalem van China. “Heer, we bidden dat U dit opnieuw doet – niet alleen in Wenzhou, maar in heel China.”

DPM produceert en verspreidt Bijbelstudiematerialen via USB-kaarten en boeken. Een USB is een soort sleutelhanger waarop digitale bestanden worden opgeslagen, die mensen vervolgens op hun eigen computer of mobiele telefoon kunnen openen. Iedere USB bevat honderden Chinese materialen van Derek Prince, zowel video, audio als geschreven materialen. Dit is het resultaat van vele jaren vertaalwerk. Ons doel is zoveel mogelijk USB’s te produceren en verspreiden in zo kort mogelijke tijd, zolang dat nog kan. We verspreiden ze onder voorgangers die deze materialen gebruiken om de gelovigen die zij onder hun hoede hebben te versterken.

Een tweede doel is om jaarlijks zo’n 400.000 van Dereks boeken in het Chinees te publiceren en deze levensveranderende materialen bij de leiders en geestelijk hongerige gelovigen te brengen.

Daarnaast heeft DPM een belangrijke online bediening in China.
De bijna 800 miljoen Chinese burgers zijn steeds vaker online. Daarom gebruiken we websites en Chinese apps om Dereks materialen te verspreiden. De reacties die we hierop ontvangen vanuit China raken ons diep, maar de uitdaging wordt iedere dag groter. Tot mei 2021 waren er nog zo’n duizend christelijke apps beschikbaar op WeChat, het grootste Chinese online platform. Sinds mei vorig jaar zijn dat er, door de strenge censuur van de Chinese overheid, nog maar tien. De meeste apps bieden christelijke muziek. Alleen wij brengen dagelijks Bijbelonderwijs. Ons team is dan ook dagelijks intensief bezig om te voorkomen dat onze websites en apps worden geblokkeerd en jouw gebed is hierin enorm belangrijk!

Hoe kun je bidden voor het werk van DPM? Bid voor ons team, dat ze gezond blijven en hun werk kunnen doen. Bid dat we de digitale censuur steeds een stap voor weten te blijven, en onze websites toegankelijk kunnen houden. Bid dat de materialen die we verspreiden op de juiste plek terecht zullen komen.

Wanneer de Heer je op het hart legt om ons werk ook financieel te steunen bij de dringende projecten waarover ik zo-even schreef, dan stellen we dat natuurlijk enorm op prijs. Zo helpt een gift van €15 tien voorgangers aan een exemplaar van Dereks boek ‘De Pijlers van het christelijk geloof’ in het Chinees. Voor €27 kunnen we vier christenen of leiders zegenen met onze speciale USB kaart vol Bijbelonderwijs. En met een gift van €130 steun je ons volledige team één dag bij het online verspreiden van Dereks Bijbelonderwijs.


Gods rijke zegen en bescherming gewenst in 2022,

Ross Paterson
DPM China

Download zendingsbericht als pdf