Shop Doneer

Investeer in mensen - Oost Europa 2019

Leestijd: 3 min.

Beste vriend/vriendin,

Dertig jaar zendingswerk in Oost Europa... Wat een mijlpaal en wonder!
In oktober 1989 openden we in Nederland een kantoor om de Kerk in Oost Europa te ondersteunen. We begonnen Dereks onderwijs te vertalen en te verspreiden in Oost Europese landen en later ook in Nederland en België. Het waren opwindende en uitdagende tijden!
Uitdagende tijden omdat de jaren van communistische overheersing hun sociale en economische tol begonnen te eisen van de duizenden plaatselijke christenen in Oost Europa. Opwindende tijden omdat we onze lokale broeders en zusters, dankzij de steun van mensen zoals u, praktische en Bijbelgetrouwe discipelschapsmaterialen konden aanreiken. De steun groeide en ons zendingswerk in Oost Europa speelde al snel een belangrijke rol in de regio. We hielpen duizenden lokale gemeenten Gods levende Woord te onderwijzen aan – als gevolg van jarenlange communistische overheersing – verarmde, hopeloze en gedesillusioneerde mensen.

De enorme vrijgevigheid (zowel grote als kleine giften) hebben ons in staat gesteld om Dereks bijbelonderwijs uit te delen aan christenen zoals Miroslav, een voorganger en Bijbelleraar uit Tsjechië:
“Terwijl Tsjechië nog onder communistisch bewind stond, kwam ik in aanraking met Dereks onderwijs. Door pastor Prince raakte ik geïnspireerd om het Nieuwe Testament in het Grieks te bestuderen, zodat ik Gods Woord beter zou kunnen begrijpen.
Na de ‘Fluwelen Revolutie’ in 1989 (een protest van m.n. Tsjechische studenten in Praag tegen het communistische regime, wat leidde tot de val van dit bewind, red.), besloot ik het lichaam van Christus te dienen door mijzelf toe te wijden aan de bediening van voorganger en Bijbelleraar. Dereks boeken hielpen mij om mijn talenten te ontdekken. Daarnaast hielp dit onderwijs mij om anderen te helpen God en Zijn Woord serieus te gaan nemen.
Als voorganger heb ik regelmatig het vertrouwen van de gemeente in de Bijbel kunnen versterken vanuit Dereks onderwijs over vergeving, genade, redding, gebed en de Heilige Geest. Later, als lector en directeur van een theologische hogeschool, gebruikte ik Dereks onderwijs om mijn studenten te trainen. Veel van deze studenten zijn voorgangers, leraren of zendelingen geworden.
Ik houd van Dereks onderwijs omdat het naast praktisch toepasbaar ook grammaticaal en theologisch accuraat is. Door gebruik te maken van zijn expertise in Grieks en Hebreeuws, liet Derek de ware betekenis van de Bijbelverzen zien.
Dereks materialen zijn als een schat geweest voor de Tsjechische christenen. Woorden schieten tekort om DPM en alle donateurs te bedanken voor het beschikbaar maken van dit onderwijs.”

De afgelopen dertig jaar heeft DPM-Oost Europa duizenden Bijbelleraren zoals Miroslav geholpen om de kracht van Gods Woord te ontdekken. In hun levens en de levens van anderen. Jij als trouwe ondersteuner van het werk van DPM hebt een enorme bijdrage geleverd aan dit werk. We hadden dit niet zonder jouw hulp gekund!

Zou je willen overwegen om als cadeautje voor deze 30e verjaardag een gift van €30,- te geven?


Jouw gift zal duizenden christenen in Kroatië, Albanië, Roemenië, Servië, Tsjechië, Hongarije, Polen, Slowakije en elders inspireren en toerusten en ervoor zorgen dat Dereks onderwijs beschikbaar wordt voor gelovigen als Branimir, die echt van Jezus en Zijn Woorden is gaan houden:
“Het lezen van Dereks boeken heeft mijn leven echt veranderd. Misschien dat ik wat overdrijf, maar ik ben nu meer van God gaan houden dan ooit. Dit heb ik te danken aan
Derek, deze geweldige leraar van het Woord. Hij heeft mij geholpen Gods karakter en Zijn goddelijke kracht beter te begrijpen.”
- Branimir, een 79-jarige gelovige uit Kroatië

Na dertig jaar groeit de vraag om betrouwbaar Bijbelonderwijs in Oost Europa nog altijd.

  • Christenen in Albanië hebben levensveranderend Bijbelonderwijs nodig zoals dat van Derek. Er is daar namelijk veel verwarring en onwetendheid aangaande theologische onderwerpen.
  • Gelovigen in Tsjechië hebben gebalanceerd Bijbelonderwijs nodig over genade, persoonlijke offers en over wat het betekent om een discipel van Jezus te zijn. Veel traditionele kerken hebben moeite het hoofd boven water te houden en de nieuwe gemeenten bieden vaak een oppervlakkige ‘feelgood’ theologie.
  • Kroatische christenen worstelen met armoede. Onze plaatselijke werkers helpen velen die lijden aan ziekten en die liefde, rust, blijdschap of bemoediging nodig hebben van andere christenen.

Samen met DPM Oost Europa kunnen we hen die het moeilijk hebben in deze landen ondersteunen. We kunnen ze helpen Gods Woord beter te begrijpen en toe te passen
in hun levens. Er liggen momenteel plannen om de schriftelijke cursus ‘Fundament van geloof door Bijbelstudie’ te vertalen en te drukken in het Albanees, om zo honderden voorgangers toe te rusten met dit levensveranderde Bijbelonderwijs. Ook willen we doorgaan met het helpen van gelovigen zoals Miroslav in Tsjechië en Branimir uit Kroatië, om Dereks Bijbelonderwijs te gebruiken om zowel bij zichzelf als bij hun medechristenen een liefde voor God en zijn Woord aan te wakkeren.

Je kunt geld overmaken via het menu rechts bovenin op deze pagina.

Laten we samen het dertigjarige wonder van DPM in Oost Europa in gang houden!

In Christus’ liefde verbonden,

Branislav Čekan DPM–EE Outreach Director
Ivar van der Sterre DPM Nederland

Download zendingsbericht als pdf