10 februari: Dankbaarheid

Thema: Onze houding in Gods aanwezigheid

Titel: Dankbaarheid

10 februari

Gisteren lazen we dat lofprijs de poorten zijn, de toegangsweg naar Gods woonplaats. Omdat lofprijs zo belangrijk is om toegang te krijgen, is het ook belangrijk te weten dat lofprijs vaak begint bij een hart van dankbaarheid. Dankzegging staat in relatie tot (en maakt je bewust van) Gods goedheid. Laten we kijken naar de Bijbelse kijk op dankzegging.

 

In Hebreeën 12:28 staat: Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag.

 

In de Herziene Statenvertaling staat voor de frase ´Laten wij… dankbaar zijn´ echter iets anders, namelijk: laten we aan de genade vasthouden.

 

Beide vertalingen zijn correct. Het Grieks voor ‘genade hebben’ of ´genade vasthouden´ – het sleutelwoord hiervoor is ‘charis’ – is hetzelfde als ‘dankjewel’ zeggen of ´dankbaar zijn´. Er is dus een direct verband tussen genade en dankbaarheid. Een ondankbaar persoon is iemand die buiten de genade van God valt. Je kunt niet ondankbaar zijn en je toch in de genade van God bevinden.

 

Drie van de Romaanse talen in de wereld, de talen die gebaseerd zijn op het Latijn,  kennen een direct verband tussen genade en dankbaarheid. In het Frans betekent ‘Grâce à Dieu’, ‘dank aan God’. In het Italiaans is het woord voor ‘dank u’, ‘grazie‘. En in het Spaans bedank je met de uitspraak ‘Gracias!’. Je kunt dankbaarheid dus ook taalkundig niet scheiden van Gods genade. In de Engelse wereld wordt er voor de maaltijd altijd begonnen met ‘Let´s say grace’, oftewel: ‘Laten we genade zeggen’, maar er wordt mee bedoeld: ‘Laten we danken’.

 

Er staat een prachtig gedeelte in Psalm 95, dat het doorgaande proces van lofprijs en aanbidding verwoordt. Het begint met luide, jubelende lofprijs.

 

Kom, laten wij vrolijk zingen voor de Heer, laten wij juichen voor de rots van ons heil(Psalm 95:1).

 

‘Juichen’ betekent hier dus niet luid zingen – juichen betekent gewoon juichen. Daar houd ik van. In de Bijbel staat: De Heer is groot en zeer te prijzen (Psalm 145:3). Ben je bereid om Hem ‘zeer’ te prijzen?

 

Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met dankzegging, laten wij voor hem vrolijk juichen met psalmen (Psalm 95:2, NASB).

Vader, ik wil U tegemoet gaan met dankbaarheid, wetend dat ik bij U mag komen door Uw genade. Daaruit leef ik! Vanuit die dankbaarheid wil ik mijn vreugde uiten en voor U (leren) juichen. Amen.

 

Ik ga uw poorten binnen om U te danken,

en uw voorhof om U te loven.
Ik dank U en prijs Uw heilige naam,
want U bent goed,
Uw liefde kent geen grenzen,
Uw trouw gaat van generatie op generatie. (1)

Ik breng met vreugde dank aan de Vader;
Hij heeft mij gered uit de macht van de duisternis en mij overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon,
die mij de verlossing heeft gebracht, de vergeving van mijn zonden. (2)

Ik heb een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, daarom ben ik dankbaar en zo vereer ik God. (3)
Onder alle omstandigheden dank ik U! Want dat is wat U van mij verlangt, want ik ben één met Christus. (4)

Ik ben over niets bezorgd, maar ik vraag God wat ik nodig heb en dank Hem in al mijn gebeden, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, mijn hart en mijn gedachten in Christus Jezus bewaren. (5)

Ik laat in mijn hart de vrede van Christus heersen, want daartoe ben ik geroepen als een deel van het lichaam, en ik ben dankbaar. (6)

Alles wat ik zeg en doe in de naam van de Heer Jezus, doe ik terwijl ik God de Vader dank door Hem. (7)

Amen!
  1. Psalm 100:4,5 (Willibrord)
  2. Uit Kolossenzen 1:12-14 (NBV)
  3. Hebreeën 12:28
  4. 1 Thessalonicenzen 5:18
  5. Filippenzen 4:6,7 (NBV)
  6. Kolossenzen 3:15
  7. Kolossenzen 3:17
Cover Binnengaan in Gods aanwezigheid

 

Uit het boek: In Gods aanwezigheid

DPM Wereldwijd…

 

ERITREA/ETHIOPIË

Bid voor pastor David die Dereks materiaal gebruikt voor onderwijs aan mensen die uit dit gebied komen en in Zuid Afrika wonen.

Bid dat degenen die door pastor David bereikt worden, kunnen terugkeren naar Eritrea en Ethiopië als de omstandigheden gunstig zijn, en dat de Heer hen gebruikt om hun eigen mensen te bereiken met Dereks onderwijs.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email