12 november: Onze plaats met Christus innemen

 

 
DPM_logo

Weektekst:

Laten we naderen tot het heiligdom

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, (…) laten wij dan toegaan met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.
(Hebreeën 10:19,22)

Onze plaats met Christus innemen

12 november

Deze belijdenis kunnen we leggen naast een eerdere ‘laten wij’-stelling uit Hebreeën, namelijk:
Laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade(4:16). In essentie staat er: ,,Laten we bij God komen.” Dit moeten we echter begrijpen in zijn bredere context, en het staat in verband met onze huidige weektekst uit Hebreeën 10:19 en 22:

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, (…) laten wij dan toegaan tot God(Hebreeën 10:19,22).

Voor mij wordt hieruit duidelijk dat het ‘toegaan tot de troon van God’ hetzelfde is als ‘het heiligdom in gaan’.

Laten we deze stellingen eens vergelijken. Laten we vrijmoedig tot de (genade-)troon naderen betekent dat we komen om de hulp te krijgen die we nodig hebben – we komen om zijn goedheid en genade te ontvangen.Laten we vrijmoedig tot God gaan neemt ons een stap verder mee. De suggestie is niet alleen dat we tot Gods troon komen voor genade, maar we worden tevens  uitgenodigd om onze plaats met Christus op de troon in te nemen. Dat betekent het als er staat dat we het heiligdom binnen worden gevraagd.

Omdat de taal in Hebreeën is ontleend aan de opbouw van de tabernakel, zullen we in de komende dagen stilstaan bij de opbouw van de tabernakel. Zo zullen we beter te begrijpen wat het betekent het allerheiligste te mogen binnenkomen. De tabernakel bestond uit drie ruimten:

1. de buitenhof,

2. het heilige, achter het eerste gordijn

3. het allerheiligste of ook wel het heiligdom, achter het tweede gordijn.

Onze bestemming is het heiligdom, voorbij het tweede voorhangsel. Daar nodigt God jou en mij uit.

Dank U Heer, dat ik door het bloed van Jezus tot U mag naderen. Ik proclameer dat ik mijn plaats met Christus op de troon inneem en zo nader tot in het heiligdom. Amen.

Bron: Twelve steps to a good year, part 2 (CD)

 
Cover Binnengaan in Gods aanwezigheid

In het boek In Gods aanwezigheid kun je nog veel meer lezen over de betekenis van het door aanbidding naderen in Gods aanwezigheid.  
 
 
 
Gods levende Woord

Uit het boek: Gods levende woord 
Klik hier voor meer info en bestellen

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email