15 december – Wat er ook gebeurt…

Woord uit het Woord – dag 84

O God, mijn hart is bereid; ik zal zingen, ik zal psalmen zingen, ook zal mijn eer U loven. Ontwaak, luit en harp; ik zal de dageraad doen ontwaken. (Psalm 108:2-3)

Hier spreekt een man die het besluit heeft genomen om, wat er ook mag gebeuren, de Heer lof te zingen, hoe dan ook…! Het is belangrijk om te begrijpen dat lofprijs niet alleen voortkomt uit onze gevoelens en omstandigheden. Lofprijs moet ontstaan vanuit onze wil – een diep besluit van onze wil. Mijn hart is bereid; wat er ook gebeurt, ik zal de Heer prijzen!…

Dan zegt de psalmist: ‘…ook zal mijn eer U loven’. Wat bedoelt hij met mijn eer? Gelukkig laat de Bijbel ons niet in het ongewisse, want op de Pinksterdag citeert de apostel Petrus in zijn toespraak in Jeruzalem Psalm 16:9, waar David dezelfde uitdrukking gebruikt: ‘…mijn eer verheugt zich’. In Handelingen 2:26 citeert Petrus dit vers, maar verandert één belangrijk woord. Hij verandert eer in tong, en zegt: ‘ …mijn tong verheugt zich’.

Dit leert ons een prachtig geheimenis: onze tong is onze eer! Waarom?

Het antwoord hierop begint bij de vraag: Waarom heeft God ons een tong gegeven? Weet jij de ware, voornaamste reden dat God ons een tong gaf – voor welk doel? Die reden is: om God ermee te prijzen, en alleen als we onze tong gebruiken voor Gods eer, dan gebruiken we onze tong op de juiste manier.

En onze tong is onze eer omdat we met onze tong (meer dan met alle andere leden van ons lichaam) God kunnen prijzen en hem zo gebruiken voor het doel waarvoor we zijn geschapen.

Heer, dank U wel dat ik geschapen ben om U te eren en om Uw naam te eren. Heer, plaatst U een wacht voor mijn lippen zodat elk woord dat uit mijn mond komt, Uw naam eert en bijdraagt aan de vestiging van Uw koningschap hier op aarde! Want U bent groot en goed en zeer te prijzen! Amen.

 

DPM Wereldwijd

ZUIDELIJK AFRIKA

Peter en Claire Marie Pedersen (stichters van de Kaniki Bijbelschool in Zambia) hebben een bedieningsreis gemaakt naar Botswana, en waren ook aanwezig bij de eerste keer dat studenten in Lesotho afstudeerden. Bid voor hen: zij reizen naar verschillende Afrikaanse landen om voorgangers en kerken te bemoedigen.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email