15 juni: Hij werd voor ons genezen

Thema: Aspecten van de ruil…

Hij werd voor ons genezen
sunset-horizon.jpg

15 juni

Vandaag kijken we naar de tweede omwisseling: zijn wonden voor onze genezing.Het is een waarheid die op de een andere manier verborgen is gebleven (of ‘gehouden’!) voor miljoenen  christenen: het lichamelijke aspect van de verzoening. Nog eens lezen we die geweldige woorden uit Jesaja 53 die wijzen op de fysieke kant:

 

Nochtans onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten (letterlijk: pijnen) heeft hij gedragen. (vers 4)

 

De tweede omwisseling is dus: Jezus werd lichamelijk verwond, zodat wij lichamelijke genezing konden ontvangen. Het Hebreeuws gebruikt in dit vers twee verschillende werkwoorden. Waar staat dat de lijdende dienstknecht onze ziekten op zich heeft genomen zegt het Hebreeuws dat ‘hij onze ziekten wegdroeg’. En voor de frase  onze smarten heeft hij gedragen geeft het Hebreeuws onze pijnen doorstaan.   Jezus heeft dus onze ziekten weggedragen en onze pijnen doorstaan. Wat was het resultaat? Dat lezen we aan het slot van vers 5: Door zijn striemen is ons genezing geworden. Dit is heel logisch! Omdat Jezus in zijn eigen lichaam heeft afgerekend met onze ziekten en pijnen, is er genezing voor ons.

 

Letterlijk zegt het Hebreeuws eigenlijk: Het werd voor ons genezen. Misschien is de beste manier om uit te drukken wat daarmee wordt bedoeld: ‘Genezing werd voor ons verkregen.’ Is het niet opmerkelijk om te zien dat de Bijbel, als ze over verzoening spreekt, genezing nooit in de toekomst plaatst? Het ís volbracht! Voor zover het van God afhangt, is genezing al verkregen. We zijn genezen. Soms vragen kinderen van God aan mij: ,,Hoe kan ik weten of het Gods wil is dat ik genees?” Dan antwoord ik steevast: ,,Dat is de verkeerde vraag. Als je een toegewijde christen bent die God oprecht wil dienen en zoekt naar zijn wil, dan moet je vraag niet zijn: ,,Hoe weet ik of God me wil genezen?” maar: ,,Hoe kan ik de genezing ontvangen die God al voor mij beschikbaar heeft gemaakt?”

 

In de komende dagen zullen we – in ieder geval gedeeltelijk – ingaan op de vraag hoe we kunnen toepassen of ‘ons eigen maken’ datgene waarin God al heeft voorzien. Maar als je niet gelooft dat God werkelijk in lichamelijke genezing heeft voorzien, dan is het ook niet waarschijnlijk dat je het zult toepassen. De basis is dat we ontdekken waarin God heeft voorzien door Jezus’ dood aan het kruis.

Heer Jezus, wilt U mij diep doordringen van het feit dat u in Uw Lichaam al alle ziekte en kwaal waar ik mee te maken heb in mijn leven, gedragen heeft. Neem mij bij de hand Heer, om dat geheimenis te leren en toe te passen in mijn leven. Heer, raak mij aan Heer en spreek  dat Uw Woord in mijn leven, want Uw Woord geneest! Amen.
 Wie veel meer Bijbelse waarheid wil leren over het geheimenis van God die al genezing voor ons heeft bewerkt, kan Dereks krachtige boek ‘Gods woord geneest‘ lezen.
Gebed voor DPM Wereldwijd… 

CHINA

Een grote uitdaging waar het DPM team in China mee te maken heeft is de twee zeer verschillende doelgroepen in China te dienen- één groep die in welvaart leeft en mobiele telefoons en computers bezit, en de andere groep die in relatieve armoede leeft. De methoden om deze twee groepen te dienen is zeer verschillend. Bid om wijsheid en zalving om beide groepen op te bouwen met het Woord van God.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email