16 januari: Steeds groeien in toewijding

 

 
DPM_logo

 
Thema: Steeds groeien in toewijding
_____________________________________________________________________

Steeds groeien in toewijding

16 januari

In deel 1 in onze studie over toewijding hebben we vanuit het Nieuwe Testament het grote voorbeeld van Jezus bekeken. We hebben geleerd om als volgelingen van Hem tegen de Vader te zeggen: ,,Heer, mijn voedsel is uw wil te doen.”

 

In de komende periode zullen we kijken naar een voorbeeld uit het Oude Testament, naar het leven van onze aartsvader Abraham. We gaan met hem mee op reis. We zullen kijken naar een aantal cruciale momenten uit zijn leven, waarin hij voor de keuze stond tussen stilstand of doorgroeien. Maar als hij koos voor verder groeien, dan betekende dit ook altijd dat hij iets moest loslaten. Uit zijn levensverhaal leren we dat onze toewijding aan God meestal stapsgewijs plaatsvindt. Het besluit om ons aan God toe te wijden is ieder moment even radicaal en zonder reserve, maar de impact ervan gaat steeds dieper, waarbij we groeien in ons persoonlijke vertrouwen op de Heer.

 

Op vele plaatsen in de Bijbel, zowel in het Oude als het Nieuwe testament, wordt het leven van de gelovige beschreven als een ‘wandel’. Sommige moderne vertalingen vervangen het woord ‘wandel’ voor ‘leven’, maar dat vind ik jammer. Want je kunt leven en tegelijk statisch zijn,  maar je kunt onmogelijk wandelen zonder in beweging te zijn. Het gebruik van het woord ‘wandel’ laat al zien dat de gelovige per definitie vooruit moet. Je kunt niet geloven zonder te groeien. We moeten voortdurend in beweging blijven. In Spreuken 4:18 staat: maar het pad van de rechtvaardige is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden. Als rechtvaardige bevind je je dus op een pad, niet op een stoel. En ‘gaandeweg’ zal je licht elke dag helderder gaan schijnen. Als ons licht niet meer helderder wordt, dan moeten we bij onszelf nagaan of we nog wel groeien; of we niet statisch zijn geworden. Als je vandaag leeft op het licht van gisteren, dan loop je het risico steeds verder terug te zakken. God wil zijn rechtvaardigen voortdurend doen groeien, waarbij Zijn licht in je leven steeds helderder gaat schijnen.

________________________________________________________________________

Vader, dank U wel dat ik door toewijding en het offer van Uw zoon Jezus een rechtvaardige mag zijn. Ik proclameer dat ik in mijn geestelijk leven voortdurend in beweging zal blijven, steeds zal blijven groeien in toewijding, inzicht en overgave aan U. U bent mijn Heer en ik leeft tot eer van U.

 
Uit het boek: 
Gods wil, mijn levensdoel 
 

* Het tweede deel van het boekje ‘Gods wil mijn levensdoel’ is gebaseerd op de studie ‘Progressive Commitment’  – ‘voortschrijdende toewijding’. Dit laat zich in het Nederlands het best vertalen met ‘toewijding die steeds verder gaat’.

DPM Wereldwijd…

16 januari – NOORWEGEN

Bid om een nieuwe opening voor het werk onder Christen zakenmensen in Noorwegen in 2014 om Dereks onderwijsmateriaal in te investeren, te beginnen met zijn biografie en zijn levensverhaal op dvd (die we als geschenk willen aanbieden).
Bid om meer supporters die royaal gaan investeren in het wereldwijde werk van DPM.
Bid dat meer voorgangers en leiders in Noorwegen Dereks onderwijs gaan waarderen en zijn materiaal willen investeren in hun gemeenten.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email