17 december: Ieder een specifieke hoeveelheid geloof

Thema: De mate van geloof

Ieder een specifieke hoeveelheid geloof 

17 december

Vandaag komen we bij de volgende ontdekking: God heeft ieder van ons een specifieke mate van geloof gegeven. Het is niet aan ons om te beslissen hoeveel geloof we hebben. God heeft dat al voor ons vastgesteld en aan ieder van ons precies zoveel geloof toebedeeld als we nodig hebben. Maar welke maatstaf gebruikt God om te meten hoeveel geloof we nodig hebben? Paulus legt uit hoe het Lichaam van Christus functioneert:Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar (Rom. 12:45) 

Als christenen vormen we samen een volledig ‘Lichaam’. In dit Lichaam is elk van ons een bijzonder lid, met een specifieke plaats en een specifieke functie. De één is een neus, de ander een oor, nog een ander een voet, enzovoort.

 

In 1 Korinthiërs 12:12-28 behandelt Paulus dit idee uitvoerig, en zegt dat het God is die de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het Lichaam heeft aangewezen, zoals Hij gewild heeft (vers 18). Niemand van ons kan zijn eigen plaats of functie in het lichaam kiezen. Het enige wat we kunnen doen, is de plaats vinden en de functie vervullen die God ons heeft toebedeeld. Om dit te kunn

en, is zoals reeds gezegd een ‘vernieuwd denken’ nodig.

 

Paulus wijst er verder op, dat we als leden van één Lichaam afhankelijk zijn van elkaar. We hebben elkaar nodig. Niemand van ons is vrij om maar te doen wat hij wil, zonder rekening te houden met de andere leden. En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig(vers 21). Het hoofd is het hoogste lid en typeert Christus zelf (zie Efeze 4:15). De voeten zijn de laagste leden, dus het andere uiteinde van het Lichaam. Toch heeft het Hoofd de voeten nodig en kan niet zonder hen. In dit licht is het duidelijk waarom Paulus zegt dat we, om onze plaats in het Lichaam te vinden, niet te hoog van onszelf moeten denken, maar moeten leren om nuchter en realistisch te zijn.

 

Door dit beeld van het Lichaam en zijn ledematen begrijpen we beter wat Paulus bedoelt met de mate van geloof. Elk van ons is lid van het Lichaam en heeft een specifieke functie. Om die functie te kunnen vervullen, hebben we een speciale mate van geloof nodig. De soort en de hoeveelheid geloof die ieder lid nodig heeft, is verschillend. Een oog heeft geloof nodig om oog te kunnen zijn, en een hand heeft voldoende geloof nodig om te kunnen functioneren als ‘hand’. Deze mate van geloof is niet uitwisselbaar. Het geloof dat de hand in staat stelt om te functioneren, is ongeschikt voor een voet, en het geloof dat een oog laat functioneren, is niet bedoeld voor een oor. Ieder lid moet zijn eigen specifieke mate van geloof bezitten.

 

God wil de specifieke plaats die Hij voor jou heeft in het Lichaam van Christus laten zien, en Hij geeft jou het geloof dat je daarvoor nodig hebt.

Vader, dank U wel dat U mij wilt openbaren welke specifieke plaats en functie U voor mij heeft in het Lichaam, en dat U mij precies voldoende geloof geeft om daarin te functioneren naar Uw wil.

 

In het boek Gods Kerk herontdekt kun je nog veel meer lezen over het functioneren van het Lichaam van Christus, de Gemeente. Ondermeer over de vijfvoudige bediening, het functioneren van leiderschap (apostelen en oudsten) en de 7 beelden die Paulus schetst in Efeze; de Gemeente als bruid, leger, tempel, lichaam, gezin, kunstwerk en regerende vergadering. (Een aanrader voor alle oudsten en leiders!) Klik hier voor meer informatie. 

Uit het boek: Leven door geloof

 

DPM Wereldwijd…

 

OEKRAÏNE

Bid om wijsheid van God nu de focus meer ligt op het westelijke (Oekraïens sprekende) deel van het land en op plannen nieuwe boeken in het Oekraïens te publiceren.

De geestelijke focus in Oekraïne is nu gericht op gebed en voorbede. Bid dat Dereks boek ‘Verander de geschiedenis door bidden en vasten’ kan worden vertaald, uitgegeven en verspreid, om dit noodzakelijke onderwijs het land binnen te brengen.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email