18 december – Zorg voor de armen

Woord uit het Woord – dag 87
Goed gaat het een man die zich ontfermt en uitleent, hij behartigt zijn zaken volgens het recht. Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wankelen, de rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen, zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op de HEERE. Hij deelt mild uit, hij geeft aan de armen, zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand, zijn hoorn zal met eer opgeheven worden. (Psalm 112:5-7, 9)
De Bijbel spreekt altijd positief over mildheid, maar heeft geen goed woord over voor gierigheid. De Bijbel leert ons dat een wijze, verstandige vrijgevigheid de weg naar zegen en voorspoed is, maar dat gierigheid leidt tot armoede.
De psalmist schildert ons hier een rechtvaardig man. Hij zegt: ‘… hij zal voor eeuwig niet wankelen, hij zal eeuwig in gedachtenis blijven’. Waarom? Waarom is die man zo onwankelbaar? Hij ontfermt zich, hij leent uit, hij deelt mild (dat is gul, ruimhartig) uit, hij geeft aan de armen.
Daarom zegt de psalmist: ‘zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand’. Ik geloof dat velen van ons vandaag zich weer moeten realiseren dat er een direct verband bestaat tussen onze gerechtigheid en onze houding ten opzichte van de armen, de behoeftigen.
God zegt niets goeds over degenen die de roep en de nood van de armen negeren. Bedenk je dat dit essentieel is voor het grondvesten van onze gerechtigheid.

Milde, goede, ruimhartige, liefdevolle Vader, dank U dat ik in Uw naam mag uitreiken naar armen en behoeftigen. Helpt U mij om ook in dit opzicht iedere dag een beetje meer op U te gaan lijken, in woorden en daden! Amen. 

 

DPM Wereldwijd
CHINA
Er is een nieuw project gestart: zoveel mogelijk Chinees materiaal van Derek op sd-kaarten en usb-sticks zetten om dit te verspreiden onder leiders en anderen, zodat ze hun eigen bibliotheek met gezalfd Bijbelonderwijs krijgen. Het China team zegt dat ouderen het liefst sd-kaarten hebben en de jongeren usb-sticks. Op beide staat hetzelfde materiaal; bid om wijsheid waarvoor te kiezen, of ze allebei te gebruiken

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email