21 februari: Leer aanbidden, leer rusten…

Thema: Onze gepaste reactie

 Leer aanbidden, leer rusten…

21 februari

Eergisteren keken we naar het eerste resultaat van aanbidding op basis van Psalm 95, namelijk dat we dan Gods stem horen. Gisteren leerden we dat Gods stem horenautomatisch ook betekent: gehoorzamen. Vandaag kijken we naar het tweede resultaat van aanbidding, namelijk dat we Gods rust binnengaan (zie psalm 95:11).

 

God aanbidden, naar Hem luisteren (wat automatisch ook betekent: doen wat Hij zegt…) brengt een rust in ons die we op geen enkele andere manier in ons leven kunnen ervaren. Alleen mensen die weten hoe ze God moeten aanbidden, kunnen echt genieten van Zijn rust. Voor steeds meer mensen in de westerse wereld is echte rust een zeldzaamheid; niet alleen wordt onze omgeving vaak drukker en drukker, maar ook steeds meer mensen – ook christenen – zijn innerlijk onrustig en nerveus.

 

Er blijft dus een rust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die rust zelf ook van zijn werken, zoals God van de Zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. (Hebreeën 4:9-11)

 

Laten we voor een moment stilstaan bij de sabbatsrust, waar deze tekst naar verwijst. Ik predik geen wetticisme. Ik geloof niet dat christenen onder de wet van Mozes zijn of horen te zijn. In de brief aan de Romeinen staat: …want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft (vers 4). De dood van Christus beëindigde de wet als middel tot gerechtigheid, maar voor andere doelen heeft de wet nog steeds een functie.  Ze maakt ons echter niet rechtvaardig. We worden niet gerechtvaardigd door de wet van Mozes te houden. Daarom geloof ik ook niet dat christenen de sabbat moeten onderhouden zoals de Joden dat doen.

 

Toch zegt de Bijbel in Hebreeën 4:9: Er blijft dus een rust over voor het volk van God. Ik persoonlijk ben tot de slotsom gekomen dat ik God niet behaag als ik alle zeven dagen van de week bezig ben. Het eerste wat God ooit heiligde, was tijd; Hij heiligde de zevende dag. Ik geloof dat ook wij tijd moeten heiligen, apart zetten voor God. Tegen Zijn volk Israël zei God: In het zevende jaar moet u het land met rust laten en het braak laten liggen (bijv. Exodus 23:11). Weet je waarom? Dit is een test voor ons geloof. Want wat gaan we dan volgend jaar eten? God zegt: ,,Daar zorg Ik wel voor; laten jullie het land rusten!” Toen Israël dit niet deed, zei God een aantal eeuwen later: ,,Goed, jullie land heeft geen sabbatsrust gekregen. Ik ga daar nu verandering in brengen. Jullie zullen in ballingschap gevoerd worden, en jullie zullen al deze sabbatsjaren goedmaken die jullie niet onderhouden hebben.”

 

Ik geloof dat God op een soortgelijke manier met christenen omgaat. Sommige mensen nemen nooit rust en werken maar door in hetzelfde tempo, zonder ooit tijd te heiligen voor God. Uiteindelijk maken ze echter al deze gemiste rust goed, bijvoorbeeld doordat ze het ziekenhuis in moeten, in een burn-out terechtkomen, of op een andere manier verplicht worden stilgezet.

 

Daarom wil ik je vandaag uitdagen eerlijk te kijken naar je eigen ritme. Weet jij wat het is om rust te nemen? Leg jij jezelf de discipline op om te stoppen met dingen doen en bezig zijn, zelfs in je denken? Voor velen van ons is dit een confronterende vraag . Ook voor mij was het een nieuw concept: leren aanbidden en leren rusten. Als je vandaag – misschien terwijl je dit leest – Zijn stem hoort, verhard je hart dan niet. Mis niet de rust die God wil dat je neemt!

Vader, help mij om eerlijk te kijken naar mijn eigen ritme; ik wil U eren en aanbidden – ook door rust te nemen. Help mij groeien in het geloof dat U voor me zorgt, ook als ik het werk onderbreek voor rustpauze, en het richten van mijn volle aandacht op U! Amen. 
Cover Binnengaan in Gods aanwezigheid

 

Uit het boek: In Gods aanwezigheid

DPM Wereldwijd…

 

MADAGASCAR

Bid voor de DPM-werkers Dries en Valerie in Mahajanga dat ze wandelen in de kracht, moed, voorziening en bescherming van de Heer: er wordt de laatste tijd steeds meer ingebroken in hun omgeving.

Bid om Gods leiding en zalving voor Dries op zijn reizen om onderwijs te geven op Bijbelscholen en in gevangenissen; hij produceert ook de radio-uitzendingen in het Malagasy.

Bid voor Valerie die het proeflezen en het redigeren van de boeken in het Malagasy verzorgt.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email