22 juli: De schat wordt gereinigd

Thema: De schat in de akker
De gedachte over de schat in de akker gaat nog verder…..
Jezus heeft de akker gekocht, maar Hij laat hem verder over aan Zijn dienstknechten, de predikers van het Evangelie. Zij moeten de schat verder opdiepen. Dat is zwaar werk. Je moet vaststellen waar de schat zich bevindt, vervolgens gaan graven en hem uit de aarde trekken. De schat heeft er lange tijd gelegen en is verweerd, roestig en vuil. Er moet dus heel wat worden schoongemaakt en opgeknapt.
Jezus doet dit schoonmaakwerk niet zelf. Hij heeft daarvoor Zijn dienaren in deze wereld, die onder zware arbeid de schat opsporen en blootleggen. Geloof me, mensen bij de Heer brengen en hen het Evangelie verkondigen, is zwaar werk. Net zo zwaar als het opgraven van een schat uit een akker. Deze taak is bewaard voor alle predikers van het Evangelie. Ik ben slechts één van vele dienaren die God hiervoor heeft geroepen in deze wereld – nadat we eerst zelf zijn gevonden en opgediept als deel van de schat. Het doel van mijn onderwijsbediening is die schat uit de aarde te krijgen, hem schoon en gereed te maken voor de Heer.
Dat is ook wat Paulus zegt over zijn eigen bediening in Colossenzen 1:28-29:
Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Daarvoor span ik mij ook in en strijd ik overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is.
Paulus was niet tevreden als iemand van Gods kinderen bleef hangen onder het geestelijke niveau dat voor hem of haar haalbaar was. Hij werkte hard en zei voortdurend:
Hiervoor arbeid ik met alle inspanning en alle aandrang die zo krachtig in mij werkt.
Moet je eens kijken hoeveel woorden in deze tekst iets te maken hebben met werken en activiteit: “Ik arbeid… met inspanning… aandrang die krachtig in mij werkt…” Waarom al deze activiteit? Waar moet het toe leiden? Dat de schat uit de akker tevoorschijn komt! Al die arbeid moet ertoe leiden dat de schat voor de dag komt, wordt gereinigd en klaargemaakt om aan de Heer gegeven te worden – aan Hem die de akker duur kocht met Zijn eigen leven. Hoe moeten we dat dan doen? Paulus zegt: “We spannen ons in; we onderwijzen en doen ons best om iedereen precies zo goed voor de Heer te laten verschijnen als hij of zij in Christus kan zijn”. Maar herinner je je de prijs die voor de akker en de schat betaald was? De prijs was alles wat Hij had. Hij hield niets achter. Zijn liefde was buitengewoon, extravagant, verkwistend… onbegrijpelijk! En Hij deed het met vreugde, want Zijn liefde voor de schat was enorm.
Heer, ik wil niets liever dan mij voegen naar Uw wil en leiding, Heer, ook als die via Uw dienstknechten tot mij komt, opdat U mij kunt maken tot een deel van het volk dat U voor ogen hebt en dat ijverig is in goede werken. Dank U voor alle genade die ik nodig heb en dat U mij helpt. Amen.
In de jongerenkaart ‘Ik leef niet meer voor mijzelf’ komt iets naar voren van het verlangen om te wandelen in het werk dat God voor ons heeft, en waarin vooral het helpen en dienen van Hem en anderen centraal staat. Spreek die proclamatie vandaag eens uit.
Uit: Onbegrijpelijke liefde
DPM Wereldwijd
JAPAN
  • Bid dat het nieuwe Japanse boek Van vloek naar zegen openbaring en bevrijding brengt voor veel mensen.
  • Bid om inspiratie van God om de beste manier te weten voor het bereiken van jonge Japanners met Dereks onderwijs.
  • In Japan woont de op één na grootste bevolkingsgroep ter wereld die nog onbereikt is met het Evangelie. Bid dat de Heer arbeiders uitzendt voor het ‘oogsten’ van veel zielen in Japan.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email