25 april: Luisterend luistern

Thema: Gods onveranderlijke voorwaarde

Luisterend luisteren

25 april

Onze studie over Luisteren naar God beginnen we bij een paar voorbeelden uit de Pentateuch (de eerste vijf boeken uit de bijbel, de boeken van Mozes). We zullen zien hoe belangrijk het is om Gods stem te horen. Het eerste voorbeeld vinden we in Exodus 15:26. Het volk Israël was op reis door de woestijn en ze waren op een punt dat ze verschrikkelijke dorst hadden. Ze kwamen bij een waterpoel die Mara heette, maar toen ze het water wilden drinken, bleek het dood water te zijn. Mozes bad tot de Heer en de Heer wees hem een stuk hout aan. Toen Mozes het stuk hout in het water gooide, werd het water weer gezond en konden de mensen het drinken. In deze situatie zei de Heer tegen Mozes:

Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen die Ik de Egyptenaren opgelegd heb, want Ik, de Here, ben uw Heelmeester.(Exodus 15:26)

Wat was de eerste voorwaarde? ‘Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God…’ In het Hebreeuws staat hier: ‘Indien gij luisterend luistert…’. Dat zou ik als volgt willen interpreteren: we moeten met beide oren – met het rechter- en het linkeroor, dus met onverdeelde aandacht – luisteren naar Gods stem! Dat is ‘luisterend luisteren’. God beloofde Israël vervolgens: ,,Als jullie dat doen, dan zullen jullie nooit ziek zijn. Ik zal je gezond houden. Ik zal jullie dokter zijn en de verantwoordelijkheid voor jullie lichamelijke welzijn helemaal dragen.” Er is een periode geweest in mijn leven dat ik in het ziekenhuis lag en artsen konden me niet genezen. Dus in die tijd moest ik God zoeken over de vraag hoe ik genezing van Hem kon ontvangen. Terwijl ik de bijbel op dat gebied onderzocht, ontdekte ik dat op vrijwel iedere plaats waar God spreekt over genezing, de nadruk ligt op waar we naar luisteren, net zoals we in dit vers zien: ,,Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, zal Ik u geen enkele kwaal opleggen.” Persoonlijk geloof ik dat dit principe vandaag nog steeds geldt. Ik geloof dat degenen onder ons die leren met onverdeelde aandacht naar Gods stem te luisteren, veel ziekte, moeite, problemen en verdriet bespaard kan blijven, omdat de Heer belooft dat Hij zich opwerpt als heelmeester voor hen die met beide oren luisteren naar Hem en Hem gehoorzamen.

Heer, wilt U me leren ‘luisterend te luisteren’ naar Uw stem. Uw spreken in mijn leven een hogere prioriteit te geven dan alle andere situaties, stemmen en meningen. 
 

Bron: Luisteren naar God
(uit de serie: Leren in de stilte)
Ook verkrijgbaar als luisterboek!
Gebed voor DPM Wereldwijd… 

FRANKRIJK
* Vraag God om geestelijke en fysieke verfrissing voor directeur René en zijn vrouw Jacqueline, die een heel moeilijk jaar achter de rug hebben.
* Robin Prijs werkt aan het nieuwe DPM-Frankrijk YouTube kanaal en aan het upgraden van de bestaande video’s. Bid om de wijsheid en zalving van de Heer voor
hem.
* Bid dat de supporters steeds meer gewend raken aan het online doneren aan het werk.
* Bid dat het nieuwe Franse boek Gateway to God’s Blessing (nieuwe titel Where Wisdom Begins) een grote zegen is in Frankrijk en ook in Afrika, waar 500 exemplaren naar toe zijn verstuurd. (Er wordt momenteel aan de vertaling van dit boek in
het Nederlands gewerkt)

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email