30 oktober – Proef en zie…

Woord uit het Woord – dag 38
Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt. (Psalm 34:9)
Let op dat eerste woord, proef: ‘Proef en zie dat de HEERE goed is’. Je weet natuurlijk wel dat we begiftigd zijn met vijf zintuigen: gezicht, gehoor, gevoel, reuk en smaak. Waarin verschilt het begrip ‘smaak’ met de andere zintuigen die we hebben? Ik zal je een onderscheidend kenmerk vertellen van smaak. Als je iets ziet, bevindt zich dat buiten jezelf.
Als je iets hoort, dan is het buiten jou zelf. Als je iets aanraakt, dan is het nog steeds buiten je. Als je iets ruikt, dan kan het nog ver weg zijn. Maar met de smaak ligt het anders: als je iets proeft, dan neem je het tot je en wordt het een deel van jezelf. En ik geloof dat de Heer ons in deze tekst oproept tot dit ‘proef en zie…’. Laat de Heer niet aan de buitenkant blijven, laat Hem niet iets zijn wat buiten jezelf omgaat.
Paulus zegt in het Nieuwe Testament: ‘Christus wil in uw hart leven, Hij is uw hoop op Gods  heerlijkheid’ (HB). Je kunt die hoop pas in je hart hebben, als je werkelijk de Heer geproefd hebt, als je Hem tot je genomen hebt, want dan zul je zeker weten dat Hij goed is.
Niet omdat een prediker dat zegt, niet omdat een radio-evangelist het zegt, maar omdat je het zelf hebt ervaren. Je hebt het (Hem) geproefd, je hebt de Heer gevraagd bij je binnen te komen en een allesomvattend deel van je leven te worden.
Als je dat doet, dan weet je dat Hij goed is.

Lieve Heer, ik proef U en smaak en zie dat U goed bent! Ik ben zo dankbaar Heer, dat U Heer Jezus, mijn voortdurend ‘meereizende’ hoop op heerlijkheid bent. Dankt U dat U iedere dag opnieuw mijn leven vernieuwt! Amen.

 

DPM Wereldwijd
FRANSSPREKEND AFRIKA
Veel Afrikaanse Bijbelschoolstudenten hebben behoefte aan Dereks Franse boeken en willen ze graag hebben, maar de fondsen ontbreken momenteel. Bid dat de Heer voorziet, zodat er meer Frans materiaal gedrukt kan worden en verstuurd naar dit gebied.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email