5 februari: Samen met Hem functioneren

 

 
DPM_logo

 
 
Thema: Een koninkrijk van priesters
_________________________________________________________________________

Samen met Hem functioneren

5 februari

We kijken vandaag naar nog een tekst uit de Hebreeënbrief over Jezus’ functie als hogepriester en voorbidder. De schrijver van de Hebreeënbrief biedt ons zicht op deze bediening van Jezus die voor eeuwig blijft doorgaan:

…achter het (tweede) voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hogepriester geworden is tot in eeuwigheid. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de allerhoogste God.(Hebreeën 6:19-7:1)

Als ik deze verzen lees, denk ik altijd aan de tabernakel van Mozes, waarin twee grote voorhangsels, oftewel gordijnen, hingen. Het eerste voorhangsel voorbij gaan, staat voor het één worden met Christus in Zijn opstanding. Hier vinden we de vijf bedieningen van het lichaam: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars – dit zijn de vijf bedieningen die het lichaam toerusten tot dienstbetoon (zie Efeze 4:11).

Het tweede voorhangsel voorbij gaan, het gebied binnenin, dat ‘het Heilige der Heilige’ wordt genoemd, betekent verder gaan dan de opstanding, tot de hemelvaart. Hier identificeren gelovigen zich met Christus in Zijn hemelvaart, met Hem gezeten op de troon (zie Efeze 2:6). Achter het tweede voorhangsel beginnen we de twee grootste en laatste bedieningen te ontdekken. 
Als de schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat Jezus het tweede voorhangsel binnenging als een priester in de orde van Melchizedek, dan zegt Hij dat Hij in de hemelse orde koning en  priester is. Op aarde is het opwindend om een apostel te zijn als je die bediening hebt gekregen, of bijvoorbeeld een profeet. Daar horen geweldige gaven bij. Maar de Schrift heeft de belofte in zich van een nog veel opwindender niveau van bediening. Achter het tweede voorhangsel is Jezus priester en koning. En wij hebben de gelegenheid om te delen in die bediening – samen met Hem functioneren in de hemelse gewesten, als priester en koning!

_________________________________________________________________________
Here Jezus, U bent mij voorgegaan naar het Heilige der Heilige, om daar priester, profeet en koning te zijn. Wilt U mij de weg leren om voorbij het tweede voorhangsel te gaan, om samen met U te delen in die bedieningen?  
Leer_bidden

Uit het boek: 
Leer bidden
_________________________________________________________________________
Je kunt meer lezen over die drievoudige bediening, priester, profeet en koning, specifiek toegepast op de rol van de man in zijn gezin, in het boek Man & Vader.
Hierover is ook een videoprediking gratis te bekijken op ons Youtube-kanaal: Wat het betekent een man Gods te zijn.

DPM Wereldwijd…

5 februari – ENGELAND

Bid om nieuwe gelegenheden om de bekendheid van het werk bij de kerken in Groot Brittannië te vergroten, en ook middels evenementen, tentoonstellingen en conferenties.
Deze maand zijn er bestuursvergaderingen, waar de planning en het budget voor het komende jaar worden vastgesteld. Bid om wijsheid en leiding van God als deze leiders samenkomen.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email