5 september: Een discipel heeft discipline…

Thema: Het proces van geestelijke groei

Een discipel heeft discipline…

5 september

De tweede fase in geestelijke groei, op basis van 2 Petrus 1: 5-7 is kennis. Uiteraard zijn er verschillende soorten kennis. In het Nieuwe Testament wordt met kennis niet alleen het theoretische aspect, maar vooral ook het praktische aspect onder de aandacht gebracht. Het gaat om kennis waar je iets mee kunt. Toen ik vanuit mijn achtergrond in de beschouwende filosofie tot de Heer kwam, was ik van dit feit misschien wel het meest onder de indruk. De Bijbel is zo heerlijk praktisch!

Het balngrijkste Bijbelse voorbeeld hiervan zien we in het onderwijs van Jezus zelf. Zijn leringen zijn bepaald niet ‘theologisch’ te noemen. Hij kwam niet met ingewikkelde, abstracte theorieën. Zijn onderwijs is gebaseerd op praktische handelingen die iedereen kent: zaaien, vissen, het dagelijks levensonderhoud.

De belangrijkste kennis in het leven als christen is het kennen van Gods wil, zoals die in de Bijbel wordt geopenbaard. Ook dit is een praktische zaak. Dit vraagt regelmatige, grondige studie van de Bijbel.

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. (2 Timoteüs 3: 16-17)

Ik schrok toen ik ontdekte hoeveel mensen die serieus christen zijn, nog nooit de Bijbel helemaal hebben gelezen. Daarmee beperken ze volgens mij ernstig hun eigen geestelijke ontwikkeling.

Na kennis komt zelfbeheersing, of anders gezegd, discipline. In deze fase bewijst een christen dat hij ook echt een discipel is – dat wil zeggen, of hij discipline heeft, of dat hij alleen maar lid is van een kerk of gemeente. Discipline moeten we toepassen op ieder vlak van onze persoonlijkheid – onze emoties, onze levenshouding, onze verlangens, ons gedachteleven. Verder is het niet alleen noodzakelijk dat we gedisciplineerd zijn in ons doen en laten, maar vooral ook in onze reacties op de dingen die op onze weg komen.

Pas als we discipline hebben geleerd, kunnen we door naar onze volgende groeifase – volharding. Voor de fase van volharding moeten we verschillende tests en beproevingen kunnen doorstaan. Deze tests zullen onvermijdelijk de zwakke, ongedisciplineerde gebieden in ons leven blootleggen. Hier zien we meteen een belangrijke reden waarom sommige christenen niet verder komen in hun geestelijke groei. Ze komen niet door deze twee fasen van zelfbeheersing en volharding heen. Als we nog even terugkijken naar de vergelijking met de appelboom; hun bloesems worden weggeblazen door de wind van tegenspoed, of hun jonge fruit bevriest door afwijzing.

Heer, help mij om die belangrijke eigenschappen van kennis van Uw Woord, zelfdiscipline – het praktisch toepassen van wat ik leer uit Uw Woord – en de volharding daarin, te ontwikkelen in mijn leven. Laat mij – zelfs door stormen of winter heen – steeds vasthouden aan Uw Woord en Uw beloften. Amen.

DPM Wereldwijd…

Oost Europa

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne nemen ongerustheid, onveiligheid en angst toe bij de mensen in Oost Europa.
Bid dat God de gelovigen zal versterken en bekrachtigen om hoop te brengen aan de mensen om hen heen.
Bid dat Dereks materialen die in deze regio gezaaid zijn in deze tijd vrucht zullen dragen – dat velen tot de Heer getrokken worden, de Christenen bemoedigd worden en dat ze leren om effectief te bidden voor hun regeringen en leiders.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email