7 juli: Die parel ben jij!

DPM_logo

Thema: De parel van grote waarde 

Die parel ben jij!

7 juli   

Stel je Jezus voor. In Zijn hand heeft Hij juist die ene parel, kijkt ernaar met onuitsprekelijke liefde en zegt: “Het was voor jou dat ik die prijs betaalde. Ik gaf alles wat ik had.” Dit is iets heel intiems, iets heel persoonlijks. Niet een gemeenschappelijke zaak. We zien Jezus met in Zijn handpalm die ene parel waar Hij tegen zegt: “Voor jou heb Ik de prijs betaald. Ik gaf alles wat ik had.”  

Ga nu eens een stap verder – het is belangrijk dat je hierin meekomt – en zeg tegen jezelf: “Ik bèn die parel. Al zou ik de enige persoon zijn op aarde die verlost moest worden, dan zou Jezus alleen voor mij nog Zijn leven hebben gegeven.” Ik wil zo graag dat je dat begrijpt. Zoveel mensen worstelen met gevoelens van minderwaardigheid, onbekwaamheid en afwijzing. We vragen ons af of we wel gewenst zijn. Het is zo belangrijk te begrijpen dat ieder van ons echt een parel is, waarvoor Jezus alles wat Hij had opgaf.  

Ik wil je nu vier simpele maar heel belangrijke feiten noemen over Gods liefde:  

1.   Gods liefde is persoonlijk
2 .  Gods liefde is voor altijd
3.   Gods liefde staat boven de tijd
4.   Gods liefde is niet tegen te houden  

De eerste twee punten – Gods liefde is individueel en eeuwig, staan genoemd in Jeremia 31:3, een tekst die de profeet natuurlijk namens God richtte aan Israël, maar waar jij en ik in de Heer Jezus ook aanspraak op mogen maken.  

Van verre is de Here mij verschenen. Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken in goedertierenheid. (NBG)  

Gods liefde was en is er altijd. Ze is individueel, duurt altijd voort en het is uit Zijn liefde dat Hij ons persoonlijk tot Hem doet naderen.  

Het derde punt – Gods liefde bestond al voor de tijd en staat boven de tijd – vinden we in Efeze 1:4-5:  

…omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil.  

Gods liefde staat boven de tijd. Voor de schepping van de wereld hield God al van ons, koos Hij ons en had een bestemming voor ons. Hij organiseerde de loop van ons leven zó dat we Hem in Zijn liefde zouden ontmoeten. Morgen kijken we naar het prachtige, vierde feit over Gods liefde.

Deze waarheden uit Uw Woord maken ons zo onvoorstelbaar rijk, Heer! Wilt U ons helpen om ze in alle omstandigheden vast te houden, en zo U te eren en U ruimte te geven, zodat we uw liefde ook delen met anderen. Amen.
 

Beseffend dat God het volk Israël heeft liefgehad met een eeuwige liefde, en getrokken heeft in goedertierenheid, is het goed om vandaag ook voor hen voorbede te doen, zodat zij ook Gods liefde proeven. In de indrukwekkende, net nieuw ondertitelde video-prediking
Waarom Israël gaat Derek hier diep op in. Dit is een aanrader om te kijken met je kring of gemeente!

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email