8 juni: Sterk als de dood…

DPM_logo

Thema: De volledige wapenrusting…

Sterk als de dood…

8 juni

Gisteren stonden we er bij stil dat ons harnas van gerechtigheid komt door geloof, niet door onze eigen verdiensten. En we zagen dat ons geloof werkt door liefde, dus ons geloof ontleent zijn kracht aan de liefde, die God door zijn Geest in ons heeft uitgestort… Vraag je je af hoe krachtig die liefde is? Daarvoor verwijs ik je naar Hooglied 8:6-7, daar staan woorden waar ik zo van houd:

 

…leg mij als een zegel aan uw hart, als een zegel aan uw arm. Want sterk als de dood is de liefde. Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg.

 

Wat een overweldigende uitspraak: ‘Sterk als de dood is de liefde.’ De dood is de enige universele, onontkoombare gebeurtenis waar ieder mens mee wordt geconfronteerd. We krijgen er allemaal mee te maken. We kunnen ons er niet tegen verzetten en we kunnen haar niet ontlopen. Maar de Bijbel zegt hier dat de liefde net zo sterk is als de dood! Liefde is onontkoombaar, onweerstaanbaar. Ze overwint altijd en kan niet verslagen worden. Liefde beschermt ons tegen alle negatieve krachten die ons hart en leven kunnen bederven, zoals bitterheid, onvergevingsgezindheid, teleurstelling, wrok, ontmoediging en wanhoop.

 

Onthoud dat alles in je leven voortkomt uit je hart (eerder kwam dit naar voren uit Spreuken 4:23). Paulus beschrijft de liefde prachtig in 1 Korinthiërs 13:4-8:

 

De liefde is lankmoedig (ze houdt heel lang moed…), de liefde is goedertieren(goedertieren komt van het woord chesed: Gods verbondhoudende trouw), zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blij over ongerechtigheid, maar zij is blij met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer.

 

Dat is de bescherming voor ons hart die we nodig hebben in de geestelijke strijd, een pantser dat nooit vergaat. Een harnas dat geen zwakke plekken heeft waar satan doorheen zou kunnen komen met verwijt en pijlen van beschuldiging – niet naar jou toe en niet van jou uit naar anderen… Paulus’ beschrijving hier past prachtig bij het beeld van een pantser. Liefde beschermt altijd, vertrouwt altijd, hoopt altijd, zet altijd door. Als je een pantser draagt van geloof dat door liefde werkt, zal het dat belangrijke deel van je leven, je hart, altijd beschermen.

 Dank U hemelse Vader, voor dat supersterke, beschermende pantser van gerechtigheid, dat mijn hart beschermt tegen elke aanval van de vijand. De kracht van het pantser is geloof, dat werkt op basis van uw liefde – in mij, en door mijn heen naar anderen. Amen.
 

Lees nog eens de tekst uit Korinthe 13, en stel je deze eigenschappen voor als het pantser van gerechtigheid, dat jou op bovennatuurlijke wijze beschermt! De prediking Wat het betekent God lief te hebbenleert je nog veel meer over de geweldige kracht van de liefde, die door jouw leven heen de wereld verandert!
DPM Wereldwijd… 

8 juni – CANADA

Bid dat het netwerken met kerken en andere bedieningen toeneemt om de bekendheid en de verspreiding van Dereks onderwijsmateriaal in Canada te vergroten.

Bid om gunst van de juiste contacten die mee kunnen helpen om Dereks onderwijs veel gevangenissen binnen te brengen.

Bid om kracht, bemoediging en wijsheid voor directeur Bob Yeo en het DPM-bestuur.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email