Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Deze zegeningen liggen in de vreze des Heren

Leestijd: 3 min.

Eerder noemde ik dat in de boeken Psalmen en Spreuken vele van de weldaden en zegeningen genoemd staan, die ons worden beloofd als we leven naar de vreze des Heren.

Ten eerste, voortdurende geestelijke reiniging.

De vreze des Heeren is rein, zij houdt voor eeuwig stand… (Psalm 19:10)

Ten tweede, leven en veel goede dagen. Er is minstens een half dozijn verschillende passages waar volheid van leven - zowel in duur als in kwaliteit - verbonden wordt aan de vreze des Heren.

Ten derde, een gezegend en gelukkig gezin. Dit is de belofte in Psalm 128. Het betreft de man, zijn vrouw, zijn kinderen en zijn werk.

Ten vierde, bevrijding van elke verkeerde soort vrees.

In de vreze des Heren is een sterk vertrouwen… (Spreuken 14:26)

Een andere vertaling zegt: In de vreze des Heren ligt grote gerustheid. Het verdient aanbeveling deze tekst uit je hoofd te leren, juist voor de momenten dat je tobt met zorgen...

Als vijfde, een toevlucht - een toevlucht. (Spreuken 14:26)

Nummer zes, verlossing uit satanische valstrikken, die ons willen verstrikken en uiteindelijk -zowel geestelijk als lichamelijk - dood teweegbrengen.

Als zevende, verzadigd overnachten.

De vreze des Heeren is ten leven, verzadigd overnacht men, door geen kwaad bezocht. (Spreuken 19:23)

Wat een onvoorstelbare belofte! Zo weinig mensen lijken echt en blijvend voldaan - toch wordt ons ware, blijvende verzadiging beloofd door de vreze des Heren.

Nummer acht, bewaring voor het kwaad.

...door geen kwaad bezocht. (Spreuken 19:23)

De negende, rijkdom, eer en leven.

En als tiende, een hoop die verder reikt dan het graf.

Dit zijn nog maar enkele van de vele zegeningen en weldaden die God belooft aan degenen die in hun leven de vreze des Heren ontwikkelen en die de vreze des Heren maken tot een levensstijl.

Gebed van de dag

Heer, leer mij toch om altijd, in alle omstandigheden en op elk moment, Uw heerlijke naam te vrezen. Ik kies ervoor om U in mijn leven de allereerste plaats te geven en de hoogste prioriteit te stellen in het eren van Uw naam. Amen.

Boeken over de vreze des Heren

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen dat gaat over de vreze des Heren. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over de vreze des Heren? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Heiligheid is geen optie vertelt over het prachtige geheim dat schuilt in een heilig, Godvrezend leven.
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • In Dereks boekje De Omwisseling lees je over de ruil die plaatsvond toen Jezus stierf aan het Kruis. Hij verkoos nederigheid om jou te kunnen redden!
  • Een proclamatiekaart die kan helpen om stil te staan bij de vreze des Heren en hier woorden aan te geven, is de kaart De vreze des Heren.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de vreze des Heren. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.