Shop Doneer

Gebed en getuigenis als geestelijke wapens

Leestijd: 4 min.

We hebben gisteren een begin gemaakt met de 'stappen naar overwinning', die we kunnen leren uit het verhaal van Koning Josafat. De eerste twee stappen waren vasten en samenkomen in gemeenschap met andere gelovigen, om je in geestelijke eenheid samen te wenden tot God en zo de overwinning op basis van Jezus' bloed toe te passen. Vandaag kijken we naar gebed en getuigenis als derde essentiële stap om geestelijke overwinning tegemoet te kunnen zien.

Gebed en getuigenis

De derde belangrijke stap vinden we in 2 Kronieken 20, beginnend bij vers 5:

Toen ging Josafat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan, in het huis van de HEERE, vóór de nieuwe voorhof, en zei: HEERE, God van onze vaderen... (2 Kronieken 20:5-6)

Josafat bad. We lezen hier niet zijn hele gebed, dat nog zeven verzen doorgaat – maar het is een voorbeeldgebed. Waarom? Omdat hij volledig bad op basis van het geschreven Woord van God. Josafat herinnerde God aan Zijn Woord en Zijn beloften. Daarna zei hij eigenlijk: ‘We doen nu een beroep op wat U heeft beloofd.’

Zoals ik al vaak heb onderwezen vanuit het gebed van David in 1 Kronieken 17, vinden we een belangrijke sleutel in wat David zegt in vers 23:

Nu dan, HEERE, laat dit woord dat U over Uw dienaar en over zijn huis gesproken hebt, voor eeuwig bewaarheid worden, en doe zoals U gesproken hebt.

Als je de Heer kunt houden aan wat Hij heeft gezegd, dan kun je ervan verzekerd zijn dat Hij het ook doet. Maar als je bidt, maar daarbij het geschreven Woord van God negeert, dan zal je gebed zwak en onzeker blijven. We kunnen er niet omheen; voor krachtig gebed moeten we onze Bijbel kennen! Je kunt bijvoorbeeld niet getuigen of proclameren wat het Woord zegt over het bloed, als je überhaupt niet weet wat het Woord daarover zegt. Je kunt onmogelijk bidden op basis van het Woord, als je het Woord niet kent.

Josafat kende het Woord van God. Hij kende de openbaring van zijn tijd, en hij bad op basis van die openbaring. Hij herinnerde God aan vroegere gebeurtenissen. Hij herinnerde God aan Zijn beloften. Daarna zei hij als het ware: ‘Heer, nu is het aan U.’

Voor ons is het ook belangrijk dat we de Bijbelse openbaring voor onze tijd kennen, en op basis daarvan kunnen we krachtig bidden, op basis van die heerlijke Bijbelse belofte in Jeremia 1:12, waar God belooft:

...Ik waak over mijn Woord om dat te doen.

Laten we dus zorgen dat we de Bijbelse openbaring van Gods beloften kennen en bij de hand hebben, om God als het ware te herinneren aan wat Hij heeft beloofd. In deze Bijbeltekst moedigt de Heer Zijn kinderen aan om dit toch vooral te doen... Dat maakt ons gebed, wanneer het gebaseerd is op Gods beloften uit de Bijbel, krachtig en effectief.

Laten we Gods beloften maken tot ons getuigenis in de realiteit van onze wereld vandaag!

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat in Christus Jezus al Uw beloften ja en amen zijn. Dank U dat ik rotsvast mag blijven vertrouwen dat alles wat U gesproken heeft in Uw Woord, ook zal gebeuren, omdat U Zelf erover waakt om het te doen! Heer, ik prijs U voor die heerlijke genade!

Boeken over gebed en geestelijke wapens

Deze overdenking komt uit het boek Leven als zout en licht. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.