Shop Doneer

Gelijkenis van de talenten: wees trouw in het kleine

Leestijd: 5 min.

Eén van Gods basishoudingen is oneindig oog voor kleine dingen en Jezus verwoordt dat als volgt: Als je trouw bent in kleine dingen, ben je ook trouw in grote dingen. En andersom: als je onbetrouwbaar bent in het kleine, kan ook het grote je niet worden toevertrouwd. God toetst altijd je trouw, en dat doet Hij allereerst in de kleine dingen. Als we de test van de kleine dingen niet goed doorkomen, dan kunnen we misschien onszelf aanbevelen, we kunnen in eigen kracht de ladder van succes beklimmen en onszelf hoog aanslaan, maar we zullen nooit door God worden aanbevolen. Ik heb opgemerkt dat slechts weinig christenen dit principe - dat God het kleinste detail van ons leven onderzoekt - echt begrepen hebben. Alleen wanneer we de toets van trouw in de kleine dingen doorstaan, is Hij bereid tot de volgende stap en ons aan te bevelen voor grotere verantwoordelijkheid.

Dit principe vinden we terug in de gelijkenis van de talenten, in Mattheüs 25:14-29:

Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen dienaren bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg. Hij die de vijf talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende vijf andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die de twee talenten ontvangen had, er nog twee bij. Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die dienaren terug en hield afrekening met hen. En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en bracht nog vijf talenten bij hem, en hij zei: Heer, vijf talenten hebt u mij gegeven; zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer. En degene die de twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei: Heer, twee talenten hebt u mij gegeven, zie, twee andere talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer. Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt, en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de grond; zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem: Slechte en luie dienaar, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven, en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de tien talenten heeft. Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft.

Waarom gebeurde dit? Omdat hij niet trouw was in het kleine. Hij dacht dat het er niet toe deed. Maar God hechtte er grote waarde aan. Het is opmerkelijk dat juist degenen met weinig talenten het meest de neiging hebben er te gemakkelijk over te denken en deze fout te maken. Laten we bedenken, of God ons nu weinig of veel talent gegeven heeft, dat God altijd waarde hecht aan datgene wat Hij ons toevertrouwt en wil dat we het gebruiken.

Gebed van de dag

Heer, help mij om trouw te zijn in de kleine dingen, en alle talenten die U mij gegeven heeft, te ontwikkelen vanuit mijn relatie met U en de kracht die U mij geeft.

Boeken over leven met God als doel

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God en is onderdeel van een 4-delige serie. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over wie God is en zijn plan voor je leven? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die je uitdaagt je leven toe te wijden aan God.
  • Heiligheid is geen optie vertelt over het leven als discipel van Jezus. Een heilig leven vraagt soms om lastige keuzes, maar er is niets mooier dan voor en met God te leven!
  • Ben je op zoek naar Gods doel met jouw leven? Dereks boek Je Roeping is een praktische handleiding om hier, aan de hand van de Bijbel, naar op zoek te gaan.
  • In Dankzegging, lofprijs, aanbidding lees je hoe Gods eer jouw doel mag zijn en hoe je dit vorm kunt geven.
  • Laat God ook in moeilijke tijden jouw doel zijn. In Koers houden in de storm vertelt Derek over het leven van Job, die in de stormen van het leven God als doel hield. De proclamatiekaart Standvastig als Job sluit hier ook mooi bij aan.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.