Shop Doneer

Gods glorie is ons grootste doel

Leestijd: 3 min.
O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. (Romeinen 11:33-36)

Alles komt van God, gaat via God en eindigt ook allemaal in Hem. Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Alles heeft in Hem Zijn doel. Wat is dat uiteindelijke doel? Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid!

Nu moet ik onmiddellijk aanmerken dat onze geest, ons denken, verruimd moet worden. Want Zijn eer is vaak niet ons eerste doel. Wij zien de dingen nog niet op die manier. Eén grote vijand van geluk, zegen en vruchtbaarheid is gerichtheid op onszelf. Het is een probleem dat wij allemaal van nature hebben. Een vriend van mij die ook prediker was, zei ooit: 'Toen de mens viel en buiten Gods genade kwam te staan, sloot hij zichzelf op in zijn eigen ik-hokje.' Dat is waar vele miljoenen van ons nog steeds zitten, in hun eigen, krappe ik-hokje. Alles draait om ons, wij zijn het centrum van alles. Maar de waarheid is dat wij niet het centrum van alles zijn. God is het centrum.

Laten we nog wat andere Bijbelteksten bekijken die hierover spreken. Psalm 104:31:

De heerlijkheid van de HEERE zij voor eeuwig, laat de HEERE Zich verblijden in Zijn werken.

Wat is hier het doel? Gods glorie. Zijn heerlijkheid. Wat zal het einde van dit alles zijn? Dat de HEERE zich verheugt in Zijn werken. Hij zal voldoening hebben. Er is geen hoger doel dan het voldoening schenken aan en blij maken van God. Eenzelfde uitspraak vinden we in Psalm 145:9-11:

De HEERE is voor allen goed, teth
Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken.
Al Uw werken zullen U loven, HEERE; jod
Uw gunstelingen zullen U danken.
Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk in herinnering roepen kaph
en van Uw macht spreken...

Het gaat dus altijd om Gods glorie en de voldoening die Hij heeft in Zijn eigen schepping. Dat is het uiteindelijke doel. Daarin moet ons denken in lijn komen met God.

Gebed van de dag

Almachtige, heerlijke God. Ik wil leven om uw naam te verheerlijken. U bent het doel van mijn bestaan en prijs U om uw grootheid. Laat mijn leven een loflied voor U zijn!

Boeken over leven met God als doel

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God en is onderdeel van een 4-delige serie. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over wie God is en zijn plan voor je leven? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die je uitdaagt je leven toe te wijden aan God.
  • Heiligheid is geen optie vertelt over het leven als discipel van Jezus. Een heilig leven vraagt soms om lastige keuzes, maar er is niets mooier dan voor en met God te leven!
  • Ben je op zoek naar Gods doel met jouw leven? Dereks boek Je Roeping is een praktische handleiding om hier, aan de hand van de Bijbel, naar op zoek te gaan.
  • In Dankzegging, lofprijs, aanbidding lees je hoe Gods eer jouw doel mag zijn en hoe je dit vorm kunt geven.
  • Laat God ook in moeilijke tijden jouw doel zijn. In Koers houden in de storm vertelt Derek over het leven van Job, die in de stormen van het leven God als doel hield. De proclamatiekaart Standvastig als Job sluit hier ook mooi bij aan.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.