Shop Doneer

Jakob worstelt met de engel

Leestijd: 5 min.

Vandaag bekijken we nog een voorbeeld van overgave, dit keer in het leven van Abrahams kleinzoon: Jakob. Net zoals Abraham, was ook Jakob een man van Gods keuze. Voordat Jakob en zijn tweelingbroer Ezau geboren waren, had God al gezegd dat Jakob de heerser en leider zou zijn (zie Genesis 25:23). Toch moest Jakob de les van overgave eerst leren op een harde manier. Hij had niet direct dezelfde nederige houding als zijn grootvader Abraham had gehad.

Door zijn eigen kracht en slimheid te gebruiken, probeerde Jakob zelf te grijpen wat zijn door God gegeven recht was. Ten eerste kocht hij het geboorterecht van Ezau, door hem om te kopen met een kom soep (zie Genesis 25:29-34). Misschien was het niet geheel oneerlijk, maar de manier waarop het plaatsvond getuigt ook zeker niet van broederliefde.

Jakob was niet tevreden met zijn geboorterecht, maar hij wilde wél zijn vaders zegen. Om Izaäks zegen te kunnen krijgen, bedroog hij zijn vader door te doen alsof hij Ezau was (zie Genesis 27:1-29). Deze keer gebruikte hij misleiding om de zegen te ontvangen, waarmee hij niets overliet voor zijn oudere broer Ezau. Het is veelzeggend dat de naam 'Jakob' eigenlijk 'misleider' of 'bedrieger' betekent.

Toch, hoe hard hij het ook probeerde, Jakob kreeg niets van echte waarde in handen door vals te spelen. Integendeel, hij werd een vluchteling. Gedwongen om het land van zijn erfenis te verlaten, vertrok hij en nam alleen zijn staf mee. Twintig jaar bracht hij door in ballingschap, in dienst van zijn oom Laban. En daarna gebeurde dit:

Toen zei de HEERE tegen Jakob: Keer terug naar het land van uw vaderen en naar uw familiekring. Ik zal met u zijn. (Genesis 31:3)

In feite zei God: ‘Nu is het de tijd om terug te keren naar je erfdeel!’ Dus nam Jakob zijn vrouwen, kinderen, kuddes, zijn hele veestapel en alles wat hij bezat, en ging terug naar het land van zijn vader, Kanaän. Toen hij een bepaald punt bereikte bij de grens van zijn erfdeel, stuurde hij iedereen voor zich uit en bleef alleen achter. Die nacht worstelde een man met hem.

Maar Jakob bleef alleen achter, en een Man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. En toen de Man zag dat Hij hem niet kon overwinnen, raakte Hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jakob ontwricht raakte toen Hij met hem worstelde. En Hij zei: Laat Mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent. En Hij zei tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Jakob. Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen. Jakob vroeg daarop: Vertel mij toch Uw Naam. En Hij zei: Waarom vraagt u naar Mijn Naam? En Hij zegende hem daar. En Jakob gaf die plaats de naam Pniël. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is gered. (Genesis 32:24-30)

De Man die met Jakob worstelde, was wat we noemen een 'vleesgeworden manifestatie' van de Zoon van God - Degene die later in de geschiedenis geopenbaard zou worden als de Heer Jezus Christus. Hij was Man, Hij was God, en Hij was Gods boodschapper aan de mens. Let op de combinatie van zachtheid en kracht die de Man met wie Jakob worstelde tentoonspreidde. Jakob wilde niet opgeven. Uiteindelijk sloeg de Man Jakobs heup, zodat het ontwricht raakte en hem hulpeloos maakte. Jakob kon niets anders meer doen dan vragen om genade. Jakobs verhaal gaat verder:

En de zon ging over hem op, toen hij door Pniël gegaan was; hij ging echter mank aan zijn heup. (vers 31)

Gebed van de dag

Heer, Uw Woord is een Bron vol kostbare lessen! Dank U wel, dat ik mag leren van het leven van Jakob. O Vader, ik vind het soms zo lastig om mijn eigen plannen los te laten. Leer mij om niet langer te worstelen, maar mij over te geven aan U. Laat mij als het ware mank worden, zodat ik, net als Jakob, niet langer in eigen kracht zal wandelen. Ik wil alleen U dienen. Amen

Boeken die aansluiten bij Jakobs verhaal van overgave

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer lezen over overgave aan God? Dan kunnen we de volgende titels aanbevelen:

  • In het boek Overgave laat Derek Prince zien wat werkelijke, totale overgave aan Gods plan betekent. Hij beschrijft hoe het loslaten van onze eigen wil eerst pijn en moeite geeft, maar eindigt in ontspanning en zegen.
  • Gods wil, mijn levensdoel is een boekje voor ieder die verlangt om Gods plan tot zijn/haar levensdoel te maken. De weg van overgave aan Gods plan kost je je leven, maar de eindbestemming is onbetaalbaar!
  • Wil jij elke dag kiezen voor overgave aan Gods plan en Zijn wil doen in jouw leven? Dan is het boek Leven als zout en licht iets voor jou.
  • Het boekje Heiligheid is geen optie vertelt wat er gebeurt wanneer je kiest voor overgave aan Gods plan en het volgen van Jezus. Ontdek het prachtige geheim van heiligheid!
  • In onze webshop vind je Bijbelse proclamatiekaarten over allerlei onderwerpen waar je als christen mee te maken krijgt. Zo hebben we twee proclamatiekaarten voor jongeren die krachtige woorden geven aan de keuze voor overgave aan Gods plan voor jouw leven: Ik leef niet meer voor mezelf en Wie is de baas? Natuurlijk ook geschikt voor volwassenen!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.