Shop Doneer

Nederigheid is een besluit

Leestijd: 4 min.

Eén van de vruchten die we hopelijk voortbrengen, is nederigheid. Nederigheid is meer een beslissing van de wil dan een emotie of een vroom gevoel. Nederigheid moet actief worden uitgewerkt. Veel mensen hebben een verkeerd idee over nederigheid. Ze lopen op zondagochtend de kerk binnen en denken: voel ik me nederig? Maak je niet druk over je nederig voelen... neem gewoon het besluit om nederig te zijn. Zie het als een beslissing.

Van tijd tot tijd hoor je mensen bidden: 'Heer, maak me nederig'. Ik betwijfel of God dat überhaupt kan... Er is maar één persoon die jou nederig kan maken, en dat ben jijzelf. Als jij niet de beslissing neemt om het te doen, zal het niet gebeuren. Ook Jakobus en Petrus benadrukken dit in hun brieven.

Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen. (Jakobus 4:10)
Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. (1 Petrus 5:5)

Merk op dat het eerste vers zegt: verneder u. Jij doet het. In de passage uit 1 Petrus zien we dat er een zekere verplichting rust op de jongeren om respect en onderdanigheid te tonen naar de ouderen. De toepassing stopt hier echter niet. Het principe wordt eerder toegepast op ons allemaal, jong zowel als oud, met de woorden wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed (vers 5). Petrus vervolgt met de aanmoediging: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Als wij genade willen, dan moeten we ons vernederen. Maar als we tot God komen met trots, dan zegt de Bijbel dat God de hoogmoedige van verre kent (Psalm 138:6) en daar houdt Hij hem ook. Trots zal ons nooit toegang opleveren tot Gods tegenwoordigheid.

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. (1 Petrus 5:6)

God is het die de tijd vaststelt waarop we verhoogd zullen worden. Jezus deed Zichzelf niet opstaan uit het graf; nee, Hij wachtte tot Zijn Vader het deed. Eén van de grootste beproevingen in ons leven is om ons te vernederen en te wachten op Gods antwoord. Meestal antwoordt Hij niet op de tijd die wij goed achten.

Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt. Want mag dát roem heten, als gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad doet? Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dát is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in Zijn voetstappen zoudt treden. (1 Petrus 2:19-21, NBG)

Waarom kunnen we de pijn van onrechtvaardig lijden verdragen? We kunnen dat indien we met God rekening houden. (vers 19)

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U dat als ik door moeite, pijn en lijden heenga, ik mijn ogen op U gericht mag houden, zodat ik steeds het perspectief blijf zien dat U al lang geleden heeft aangeboden: verlossing door Jezus! Op basis daarvan kies ik opnieuw voor een houding van nederigheid en onderwerping aan Uw plan met mij! Amen.

Boeken over nederigheid

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen over nederigheid? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Wil je meer leren over de geweldige impact die Gods Woord kan en moet hebben op ons leven, lees dan Heiligheid is geen optie.
  • In Het Kruis - je kunt er niet omheen lees je hoe Jezus de weg van nederigheid ging, uit gehoorzaamheid aan God. Ontdek hoe belangrijk het is dat je Zijn offer de focus van jouw leven wordt!
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • In Dereks boekje De Omwisseling lees je over de ruil die plaatsvond toen Jezus stierf aan het Kruis. Hij verkoos nederigheid om jou te kunnen redden!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.