Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Nederigheid kun je oefenen

Leestijd: 3 min.
Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga er heen en ga op de laatste plaats aanliggen, opdat, als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: Vriend, kom hoger op. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van allen die met u aanliggen. (Lukas 14:10)

Veel christenen realiseren zich niet of nauwelijks dat onrechtvaardig lijden deel is van onze roeping. Als christenen zijn we geroepen om onrechtvaardig te lijden. Waarom? Om nederigheid te leren en beoefenen. God zal de omstandigheden zo regelen of creëren, dat wij kunnen zien wat God aan het doen is. En wij moeten daar open voor staan... verwelkomen wat Hij in ons leven aan het doen is.

Nederigheid moet uiteindelijk komen door een beslissing van onze wil. En die beslissing moet uitgewerkt worden in daden, niet in woorden of gevoel.

Jezus zei in Lukas 14:8-11 dat als iemand is uitgenodigd voor een bruiloftsfeest, hij niet op de eerste plaats moet gaan zitten, maar dat hij op de laatste plaats behoort te gaan zitten. Dan kan hij alleen maar hoger komen en zijn positie verbeteren.

John Bunyan schreef in zijn gedicht 'Het lied van de Herder' bijzondere woorden waar ik erg van houd:

he that is down need no fear to fall
he that is low, no pride
he that is humble ever shall
have God to be his guide.

hij die beneden is hoeft geen val te vrezen;
hij die laag is, geen trots;
hij die nederig is zal voor altijd
God hebben als zijn Gids.

Iemand kan niet lager gaan dan de bodem. Als we daar eenmaal zijn, of daar al zijn, dan is er maar één kant die we op kunnen... omhoog! Als de Bijbel zegt: Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen (Jakobus 4:10), dan heeft dit betrekking op onze persoonlijke relatie met de Heer.

Ik heb ontdekt dat één van de beste dingen die je kunt doen, is op de grond gaan liggen voor de Heer. Soms lig ik daar op mijn gezicht (of op mijn rug) en zeg ik tegen Hem: 'Heer, ik wil dat U weet dat ik weet dat dit de plek is waar ik hoor...' En eenmaal daar, op die nederige plaats waar je niet meer voor jezelf kunt vechten, daar wacht ik dan tot ik in mijn geest verlichting voel door de Heer.

Gebed van de dag

Lieve hemelse Vader, dank U voor die bijzondere, nederige, maar ook veilige plek waar ik van tijd tot tijd mag zijn, wetend dat U het bent die voor mij strijdt... als ikzelf maar mijn wapens neerleg en U de gelegenheid geef voor mij te vechten, en mij verlichting te geven in mijn geest. Ik prijs U voor de schoonheid van nederigheid, naar Jezus' voorbeeld. Amen.

Boeken over nederigheid

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen over nederigheid? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Wil je meer leren over de geweldige impact die Gods Woord kan en moet hebben op ons leven, lees dan Heiligheid is geen optie.
  • In Het Kruis - je kunt er niet omheen lees je hoe Jezus de weg van nederigheid ging, uit gehoorzaamheid aan God. Ontdek hoe belangrijk het is dat je Zijn offer de focus van jouw leven wordt!
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • In Dereks boekje De Omwisseling lees je over de ruil die plaatsvond toen Jezus stierf aan het Kruis. Hij verkoos nederigheid om jou te kunnen redden!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.