Shop Doneer

Ontvangen, luisteren, vurig bidden en zoeken

Leestijd: 3 min.

Vandaag gaan we nog even dieper in op de vierde stap op onze weg naar de vreze des Heren: onderwijs uit Gods Woord. Deze voorwaarde staat beschreven in Spreuken 2:1-5, waar God Zijn kinderen toespreekt. Vier verzen leiden naar een climax, en alle vier bevatten ze een set van twee begrippen die bij elkaar horen:

Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt, en mijn geboden bij je opbergt, om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zal je de vreze des Heren begrijpen, de kennis van God vinden.

De eerste set van twee begrippen is het 'aannemen van Gods woorden', en 'het koesteren van Gods geboden' (dit is hoe de NKJV het begrip 'bij je opbergen' vertaalt). Dan volgt het woord je oor acht doen slaan op, wat betekent: bereid zijn je te laten onderwijzen. Als je geconcentreerd en scherp wilt luisteren, dan buig je je hoofd, en daarom betekent 'je oor neigen' (wat staat in de klassieke Statenvertaling) leerbaar en nederig zijn. Dus het tweede wat we moeten doen is ons hoofd neerbuigen en scherp luisteren om ons hart ontvankelijk te maken voor wijsheid en begrip.

De volgende twee begrippen zijn: 'roept het uit' en 'laat je stem klinken'. Deze beide begrippen gaan natuurlijk over gebed - vurig, hartstochtelijk gebed. We roepen het uit: "God, hier willen we ons helemaal naar uitstrekken. Dit willen we met alles wat we hebben! We stoppen niet met bidden totdat U ons dit geeft."

Vers vier legt de nadruk op zoeken - voortdurend, intens, blijven zoeken. Stel, iemand is ter ore gekomen dat er een grote schat begraven ligt in het park, bestemd voor de eerlijke vinder. Dan begint hij of zij toch meteen met graven om die schat te vinden? Zal hij zich dan druk maken om de blaren op zijn handen? Weinig dingen komen in het leven van een christen tot stand, zonder dat hij er hard voor moet werken. Het begint er mee dat je weet over de schat, maar de kennis erover krijg je alleen door er zelf ijverig naar te zoeken.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat ik me door onze studie van de afgelopen tijd bewust geworden ben van die kostbare schat van de vreze des Heren, die ook ik mag zoeken en najagen met alles wat ik heb en wie ik ben... Ik prijs U voor die genade. Amen.

Boeken over de vreze des Heren

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen dat gaat over de vreze des Heren. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over de vreze des Heren? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Heiligheid is geen optie vertelt over het prachtige geheim dat schuilt in een heilig, Godvrezend leven.
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • In Dereks boekje De Omwisseling lees je over de ruil die plaatsvond toen Jezus stierf aan het Kruis. Hij verkoos nederigheid om jou te kunnen redden!
  • Een proclamatiekaart die kan helpen om stil te staan bij de vreze des Heren en hier woorden aan te geven, is de kaart De vreze des Heren.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de vreze des Heren. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.