Shop Doneer

Onze Vader, die in de hemelen zijt

Leestijd: 3 min.

Gods eerste prioriteit is de vestiging van zijn Koninkrijk, en dat zien we geïllustreerd in het Onze Vader. In Mattheüs 6:9-10 leert Jezus zijn discipelen hoe ze moeten bidden en geeft ze als het ware een soort voorbeeldgebed. Ik denk niet dat Hij bedoelde dat we altijd per se de exacte woorden moeten bidden, maar Hij zei: 'Dit is het kader, dit zijn de prioriteiten...' En dan bidt Hij:

Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

We moeten allereerst onze relatie met God als onze Vader vaststellen; en opnieuw zien we dat God ons ziet in samenhang; Hij is niet alleen 'mijn' Vader, maar 'onze' Vader...

Uw Naam worde geheiligd.

Dit houdt in dat we ons vereenzelvigen met Gods doelstelling van Zijn eigen glorie.

Uw Koninkrijk kome.

Hiermee onderstrepen we Gods prioriteit voor wat de aarde betreft: God wil Zijn Koninkrijk vestigen; en in hetzelfde vers gaat Jezus verder:

Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.

Hier zien we dat op aarde de actie is. De activiteit stijgt niet op naar de één of andere zweverige, etherische sfeer. Nee, ons gebed brengt Gods Koninkrijk werkelijk naar beneden, hier op aarde en dat houdt in dat Gods wil gestalte krijgt hier op aarde, precies zoals Zijn wil gedaan wordt in de hemel. Geloof je dat Gods wil in jou net zo gedaan kan worden als in de hemel? Toch is dat wat Jezus hier zegt.

Even verderop in Mattheüs 6 noemt Jezus deze prioriteit opnieuw, namelijk in vers 33:

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Het komen van Gods Koninkrijk moeten we dus als prioriteit nummer één plaatsen boven al onze persoonlijke ambities en behoeften. In het bijzonder heel wat fulltime dienstknechten van God zouden er goed aan doen zich meer bewust te zijn van deze belangrijke prioriteit. Maar feitelijk zijn we natuurlijk allemaal Gods dienstknechten, en dit is wat we allereerst moeten omarmen als prioriteit. Als we zeggen: Uw Koninkrijk kome, dan zeggen we tegelijkertijd: Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde (dat is dus in u en mij).

Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat U mij altijd ziet in samenhang met uw andere kinderen. En Heer, ik geloof inderdaad dat Uw wil in ons leven, ook dat van mij, hier op aarde precies zo gedaan kan worden als in de hemel. Ik maak daar mijn prioriteit van, zodat uw naam verheerlijkt wordt!

Meer van Derek Prince

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God en is onderdeel van een 4-delige serie. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over wie God is en zijn plan voor je leven? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die je uitdaagt je leven toe te wijden aan God.
  • Heiligheid is geen optie vertelt over het leven als discipel van Jezus. Een heilig leven vraagt soms om lastige keuzes, maar er is niets mooier dan voor en met God te leven!
  • Ben je op zoek naar Gods doel met jouw leven? Dereks boek Je Roeping is een praktische handleiding om hier, aan de hand van de Bijbel, naar op zoek te gaan.
  • In Dankzegging, lofprijs, aanbidding lees je hoe Gods eer jouw doel mag zijn en hoe je dit vorm kunt geven.
  • Laat God ook in moeilijke tijden jouw doel zijn. In Koers houden in de storm vertelt Derek over het leven van Job, die in de stormen van het leven God als doel hield. De proclamatiekaart Standvastig als Job sluit hier ook mooi bij aan.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.