1 maart: Regeltjes maken je niet heilig!

 

 
DPM_logo

 
 
Thema: Wat is heiligheid?
__________________________________________________________________________

Regeltjes maken je niet heilig! 

1 maart

Inleiding van het nieuwe thema: Heiligheid

Omwille van de afwisseling onderbreken we nu onze doorlopende studie vanuit het boek Leer bidden, om later in het jaar terug te komen op het thema gebed. De komende tijd gaan we ons verdiepen in het thema ‘heiligheid’, op basis van het in december verschenen boek Heiligheid is geen optie! Heiligheid is niet ‘een vrij te kiezen optie’; het is geen mooi, leuk extraatje waar je wel of niet voor kunt kiezen als je een discipel van Jezus wordt. Voor iemand die zijn leven heeft overgegeven aan God, is er geen andere keuze meer dan een heilig leven.

Tegelijkertijd is heiligheid ook een prachtig geheim, dat vele aspecten heeft en dat typerend is voor Gods karakter en daardoor voor jouw en mijn karakter. In Jezus zijn we immers al heiligen, maar God blijft ook voortdurend bezig ons te heiligen. Heiligheid is voor velen daardoor een verwarrend, beladen onderwerp. Het is vaak misbruikt, maar minstens zo vaak verwaarloosd. Daarom weten we bijna zeker dat je bemoedigd zult worden door Dereks positieve, uitdagende kijk op Gods heiligheid, en het effect ervan in je leven.

Voor ik ga behandelen wat heiligheid is, vertel ik eerst wat het niet is. Begrijpen wat heiligheid

niet is, is heel belangrijk om te weten te komen wat het
wel is. Massa’s christenen denken dat heiligheid bestaat uit het naleven van allerlei wetten en regels, hoe je je moet kleden, wat je mag eten en waar je wel of niet naartoe mag. In grote delen van de Westerse wereld heeft dit beeld van heiligheid onder christenen postgevat. Maar de apostel Paulus zei nadrukkelijk dat onderwerping aan regels niets te maken heeft met heiligheid. Kijk maar in Kolossenzen 2:20. 

Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? 21 ‘Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af’ – het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging. (Kolossenzen 2:20-23)

Paulus verwoordt hier een diepe en belangrijke waarheid. Hoe meer je je richt op dingen die je niet moet doen, hoe meer deze dingen juist macht over je krijgen. Ze hebben geen enkele waarde in de strijd tegen het vlees. Je zegt tegen jezelf: ‘Ik mag mijn zelfbeheersing niet verliezen, ik mag mijn zelfbeheersing niet verliezen, ik mag mijn zelfbeheersing niet verliezen…’ En wat gebeurt er? Je verliest je zelfbeheersing. Waarom? Omdat je je richt op het verkeerde.

 

Eerlijk gezegd denk ik dat het presenteren van een geloofsstroming die heiligheid schetst als het houden van een serie regels, mensen uiteindelijk juist zal afstoten. Het lijkt misschien even interessant, maar uiteindelijk zeggen ze: ,,Als dat heiligheid is, dan wil ik er niets mee te maken hebben.”

Ik zal aantonen dat een lijst met verboden dingen niet de heiligheid is die de Bijbel beschrijft.

Allereerst kijken we naar Hebreeën 12:10. Dit gaat over hoe God de Vader Zijn kinderen opvoedt:


Want zij 
(onze menselijke vaders) hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft (oftewel: ‘zoals zij dachten dat het goed was’, red.), maar Hij (God) doet dat tot onsnut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid.

Het moge duidelijk zijn, regels zijn niet de definitie van Bijbelse of Goddelijke heiligheid. Opnieuw, God is heilig, maar niet vanwege een serie regels die Hij vaststelt om Zijn eigen gedrag aan af te meten. De discipline waar hierboven over gesproken wordt, heeft te maken met het deelhebben aan Gods natuur – door onze relatie met Hem als onze Vader. Heiligheid wordt dus genoemd in de context van onze relatie met God als Vader, en gaat niet over hoe wij heilig worden, maar hoe we deel krijgen aan Zijn heiligheid 

__________________________________________________________________________

Vader, dank U wel, dat U mij geen set met regels geeft, maar dat U vanuit Uw vaderhart mij deelgenoot wilt maken van Uw eigen heiligheid. Ik wil mij bekeren van elke neiging om heilig te willen worden door het volgen van menselijke regels. Ik wil mij toekeren naar U als mijn Vader en Uw liefdevolle discipline in mijn leven toelaten, die mij altijd van nut is en mij brengt in Uw heiligheid. Amen! 

 

Uit: Heiligheid is geen optie  
Klik hier voor meer info en bestellen 

 

__________________________________________________________________________

Als jij worstelt met het spanningsveld tussen de leefregels van de Wet en de leiding van de Heilige Geest, die jou de weg wijst naar Gods voor jou, op basis van Gods Woord, kijk dan op ons Youtube-kanaal naar de prediking ‘De Heilige Geest als Gids‘.

 

DPM Wereldwijd…

1 maart – AUSTRALIË

Derek Prince Ministries is uitgenodigd voor deelname 
aan de ‘Nationale Dag van Gebed en Vasten’ op 2 maart 
in het Parlementsgebouw van Canberra. Dereks 
materiaal over gebed en vasten zal beschikbaar zijn, en 
een beperkt aantal exemplaren van ‘Verander de 
geschiedenis door bidden en vasten’ zal verspreid 
worden. 
Bid dat deze dag een grote impact zal hebben op zowel 
de deelnemers als ook op de Australische natie. 

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email