10 augustus: Nee zeggen tegen jezelf…

Thema: Aspecten van bevrijding:
vrij van de veroordeling door de Wet en van het ‘ik’

Nee zeggen tegen jezelf…
sunset-horizon.jpg

10 augustus

Nog een andere bevrijding die ik eerder al even noemde, vinden we opnieuw in Galaten 2:20: Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

 

Deze bevrijding kunnen we samenvatten in vier korte woorden: ,,Niet ik, maar Christus…” We moeten bevrijd worden van ons ‘ik’. Het ‘ik’, dat ook wel het ‘zelf’ wordt genoemd, zal nooit ophouden zijn of haar eisen te stellen: ,,Ik ben belangrijk… Kijk naar mij… Help mij… Bid voor mij… Genees mijIk heb nú hulp nodig…” Egocentrische mensen met problemen worden de slaaf van hun problemen. Hoe meer mensen hun aandacht richten op zichzelf en hun problemen, hoe zelfgerichter ze worden en des te meer zullen ze een slaaf worden van hun ‘ik’. Het alternatief is Christus: ,,Niet ik, maar Christus…” Dat is een beslissing die elke christen zal moeten maken: ,,Ik treed af. In mijn plaats laat ik Jezus binnenkomen en het roer overnemen.” Veel mensen proberen de Heer te volgen, maar hebben eigenlijk nooit die eerste stap gezet. Toch staat het duidelijk in Matt. 16:24: Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.

 

Je kunt Jezus niet volgen totdat je twee dingen doet: je ‘ik’ verloochenen en je kruis opnemen. Wat betekent dat, jezelf verloochenen? Het woord ‘verloochenen’ betekent ‘nee zeggen’. Dus jezelf verloochenen is nee zeggen tegen jezelf. Dit is één van de allermoeilijkste dingen voor ieder mens. Je ‘ik’ zegt: ,,Ik wil… Ik denk… Ik voel…” Maar jij zegt: ,,Nee, wat jij wilt, denkt of voelt is niet belangrijk; het gaat om wat God zegt!” Sta op tegen het ‘ik’ in jou.

 

Vervolgens moeten we volgens onze tekst ons kruis opnemen. Ik heb twee goede definities van het begrip ‘kruis’. De eerste is: het kruis is de plek waar jouw wil kruist met die van God. De tweede: het kruis is de plaats waar je sterft. God zal je niet het kruis opleggen. Je moet het uit vrije wil opnemen. Onderweg naar het kruis zei Jezus: Niemand ontneemt Mij [mijn leven], maar Ik leg het uit Mijzelf af (Joh. 10:18). Dat geldt ook als je Jezus volgt. Niemand kan jou je leven afnemen. De dominee kan dat niet, de kerk kan het niet. Alleen jijzelf kunt besluiten je kruis op je te nemen en er aan te sterven. Toen Christus stierf, stierf jij: Ik ben gekruisigd met Christus. Dat is het einde van je ‘ik’. Alleen dan kun je Jezus volgen.

Hemelse Vader, ik besluit mijn kruis op mij te nemen en U te volgen, in de kracht van de Heilige Geest en in navolging van Uw Zoon, die mij voorging in het afleggen van Zijn eigen leven, om Uw wil te doen, Heer. Daar waar mijn wil kruist met die van U, geef ik Uw wil voorrang Heer. Mijn leven is niet meer van mij, het is van U. Amen.
Wist je dat op onze website vele tientallen artikelen staan die jou (en misschien iemand uit je vrienden- of familiekring) kunnen helpen groeien naar geestelijke volwassenheid? Lees bijvoorbeeld (enkele van) de artikelen uit de rubriek ‘Jezus volgen/disipelschap‘. 
 

 

Uit: Betaald met bloed

 

Gebed voor DPM Wereldwijd… 
CANADA
* Bid voor het leiderschap van DPM-Canada, dat ze visie, wijsheid en richting van God hebben voor hun toekomstige zendingswerk en plannen.
* Onlangs heeft de Heer deuren geopend naar drie Aboriginal gemeenschappen in afgelegen reservaten in Ontario en Manitoba. Bid dat Dereks materiaal goed ontvangen zal worden door de mensen, dat ze gaan veranderen en honger krijgen om te groeien in hun geloof.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email