10 maart: De kandelaar – een verlicht verstand, vol van hoop!

Thema: De tabernakel – aspecten van onze ziel

De kandelaar – een verlicht verstand, vol van hoop!

10 maart

We gaan vandaag verder met het volgende voorwerp in het heiligdom; de zevenarmige kandelaar. Deze verbind ik met het verstand – de bron van (ver)licht(ing). De kandelaar brandde op olijfolie. Deze olie vertegenwoordigt het menselijk verstand, dat wordt verlicht door de Heilige Geest.

 

De kandelaar en de cherubim op de ark van het verbond, die in het heilige der heiligen stond, waren allebei gemaakt van geslagen goud. Alle andere voorwerpen in de tabernakel waren van zuiver goud. Puur goud is goddelijk van zichzelf; geslagen goud (oftewel bewerkt goud) is goddelijk vakmanschap. Precies zoals de cherubim geschapen waren, is ook het menselijk denken een schepping van God. Geslagen goud vraagt een proces van vormen en uithameren van een voorwerp, volgens een bepaald patroon. Dit is volgens mij het beeld van twee aspecten van ons denken: studie en discipline. Om de kandelaar van je verstand te laten functioneren zoals God het wil, moet ze geslagen worden, oftewel gevormd.

 

Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verzet tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. (2 Korinthe 10:5)

 

Deze tekst gaat duidelijk over het gebied van ons denken. Het suggereert dat als we ons schikken naar onze eigen natuur, dan zijn onze gedachten vijandig tegenover God. Het denken van het vlees is vijandschap tegen God (Romeinen 8:7). Iedere gedachte van die vijand (het vleselijke denken) moet gevangen genomen worden en in gehoorzaamheid aan Christus gebracht worden. Dat proces is het uithameren van de gouden kandelaar.

Weet je hoe je kunt ontdekken of jouw denken krijgsgevangen is gemaakt aan Christus? Als alles wat je denkt in lijn is met de Bijbel. Hiervoor is dus ook studie nodig, om de Bijbel te kennen en begrijpen.

 

Voordat ik tot Christus kwam ben ik opgeleid in de filosofie en heb ik waarschijnlijk meer problemen met mijn denken gehad dan de gemiddelde christen. God liet me zien dat dit het zwakke punt was in mijn leven. Hij maakte me duidelijk dat ik bescherming nodig had en gaf me de helm van hoop (zie 1 Thessalonicenzen 5:8). Hij liet me zien dat de wereld in haar manier van denken van God vervreemd is, en één van de belangrijke bedieningen van het evangelie is dat het natuurlijke, vleselijke denken van de mensen in krijgsgevangenschap wordt gebracht onder de gehoorzaamheid aan Christus. Maar God liet me ook zien dat dit in de eerste plaats gold voor mijn eigen denken – daar moest ik beginnen Het was een lange weg. Toch werd mijn denken totaal anders dan toen ik een jongeman was, en ik mocht daar vele anderen in meenemen. Ik heb bewust flink wat afgehamerd aan de kandelaar, door elke gedachte gevangen te nemen die niet beantwoordde aan Christus’ waarheid. Dit is een proces waar iedere gelovige doorheen moet gaan.

Dank U wel, Vader, dat U mij helpt mijn denken voortdurend te vernieuwen, door Uw Heilige Geest toe te staan mijn verstand te verlichten met de waarheid van Uw Woord. Help mij Uw heerlijke rijke Woord te bestuderen en mijn denken ermee te voeden. Bescherm mijn denken met de helm van de hoop – juist op momenten dat ik verward ben en ruimte geef aan mijn natuurlijke, vleselijke denken. Breng al mijn gedachten in lijn met Uw waarheid! Amen.
Cover Binnengaan in Gods aanwezigheid

 

Uit het boek: In Gods aanwezigheid

Als de Goddelijke zegen van ‘hoop’ in jouw denken vaak onder druk staat, bijvoorbeeld door depressiviteit of teleurstelling, dan is het boekje ‘Aan de rand van bitter water‘ een prachtige, bemoedigende aanrader. Er staan onder mee heel concrete geestelijke wapens in beschreven tegen ontmoediging. Ook prachtig om een ander mee te zegenen!

DPM Wereldwijd…
 

CHINA

Dit jaar ligt de focus van de Chinese literatuurprojecten op het boek

Life-Changing Spiritual Power, een compilatie van zes boekjes van Derek. Er was een probleem bij de productie, en het moest helemaal opnieuw geredigeerd worden. Bid dat er vanuit deze strijd een enorme zegen naar het volk van China toe zal stromen.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email