10 oktober: Dwaasheid en zwakte

DPM_logo

Thema: De Geest van Christus

Dwaasheid en zwakte 

leaf-macro.jpg

10 oktober

Gisteren lazen we wat het betekent om dagelijks ons kruis op te nemen en ervoor te kiezen Gods wil te doen, en zo een dag van overwinning te ervaren. Het principe van dagelijks ons kruis opnemen en onszelf verloochenen staat lijnrecht tegenover ons natuurlijke, menselijke denken. Ik wil graag een Bijbeltekst noemen die ik zeer uitdagend vind. De tekst is 1 Korinthe 1: 25:

 

Want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

 

Wat een tegenstelling! Er bestaat een zwakheid die van God komt, en die sterker is dan iedere kracht die wij bezitten. En er bestaat een dwaasheid die van God komt, en die wijzer is dan alle wijsheid die wij als mensen bezitten. Er is één ding of gebeurtenis waarin het zwakke of dwaze van God tot een absoluut hoogtepunt kwam. Wat is dat? Het kruis! In de zwakheid en dwaasheid van het kruis triomfeerde God over alle kracht en alle wijsheid van deze wereld. Ik geloof dat God van jou en mij vraagt deze zwakheid en dwaasheid te leren.

 

Het kostte mij nooit inspanning om sterk te zijn in mijn persoonlijkheid. Sterker nog, God heeft de kracht die ik als persoon bezit, gebruikt en gezegend. Maar Hij heeft me ook laten zien dat mijn eigen kracht me maar tot een beperkt punt kan brengen. Als ik wil, kan ik op dat punt stoppen. Ik ben niet verplicht om verder te gaan. Ik heb veel levens en bedieningen op dit punt inderdaad zien stagneren.

 

Openbaringen 5:5: Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald…’

 

Johannes hoort hier dat de Leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. Hij kijkt om zich heen en verwacht waarschijnlijk een sterke, machtige, strijdlustige leeuw te zien. Maar wat ziet hij? Een Lam! En het ziet er bovendien uit ziet alsof het geslacht is. De kracht van God zit niet in lichamelijke, menselijke kracht; het zit in een gebroken geest, in een nederig lichaam. Dingen die dwaas en zwak lijken voor het menselijk verstand, zijn de dingen waarin God Zijn wijsheid en Zijn kracht steekt. Wat is zwakker dan een gekruisigd mens? Wat is dwazer dan toestaan dat je zoon wordt gekruisigd ten overstaan van een joelende menigte? Voor zover het de wereld aanging, was het laatste wat ze van Jezus zagen een lichaam aan het kruis. God deed niets om die indruk te corrigeren. De zwakheid van God is sterker dan mensen, de dwaasheid van God is wijzer dan mensen.

Vader, ik wil graag Uw zwakte en Uw dwaasheid leren. Ik erken dat ik in mijn eigen kracht niet kom waar U mij hebben wilt. Wilt U mij de moed geven om dwaas en zwak te durven zijn. Dank U wel Here Jezus, dat U mij het voorbeeld gaf, en aan het kruis dwaas en zwak werd, zodat U mij kon redden. 

 

 

Uit de boekjes: Overgave en Leven in de laatste dagen 

DPM Wereldwijd…
10 oktober – OEGANDAOnlangs zijn er vijf titels gedrukt in het Luganda, de hoofdtaal van Oeganda. Hoewel veel mensen in Oeganda goed Engels kunnen lezen, zijn er veel anderen die de voorkeur geven aan onderwijs in hun moedertaal.

Bid dat de zending Lugandees materiaal vanuit Engeland veilig aankomt.

Bid dat de Heer deze boeken zal gebruiken om de waarheden uit Gods Woord te ontsluiten voor voorgangers en leraren in heel Oeganda.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email