11 oktober: Zorg dat het goed zit met God en mensen

Thema: Zout en licht vanuit je gezin

Zorg dat het goed zit met God en mensen

11 oktober

Toen we Mattheüs 18:18-20 bespraken, zagen we al: deze tekst laat de bron of motor zien van alle geestelijke kracht. Alle kracht die nodig is voor elke denkbare nood, is gevat in de beloften van deze verzen. Maar ik geloof dat de Bijbel ons leert dat deze krachtcentrale omheind is met een groot hek, dat eveneens in de tekst staat vermeld. Je kunt niet binnenkomen in dit geheime, centrale gebied van kracht, zonder door deze omheining heen te gaan. Die omheining is relatie. Als je niet leeft in goede relatie met andere mensen en deze relaties onderhoudt, kun je de grote krachtcentrale die gebed is, niet bereiken.
 
Jezus gaf ons enkele verzen eerder in hetzelfde Bijbelgedeelte heldere instructies over dit belangrijke onderdeel. In Mattheüs 18:15 zei Hij: Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Oftewel: Maak het goed. Laat nooit na om fouten en misverstanden uit de weg te ruimen. Daarna, bij het afsluiten van Mattheüs 18, vertelde Jezus de gelijkenis van de onbarmhartige knecht, aan wie een schuld van tienduizend talenten was kwijtgescholden. Toch wilde hij zelf niet een schuld kwijtschelden van slechts honderd penningen die hij nog van een ander moest krijgen. Die knecht werd voor straf overgeleverd aan de folteraars. Het laatste vers van die gelijkenis zegt:
Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. (Mattheüs 18:35)
Onbarmhartigheid, wrok, een negatieve houding naar anderen, en gebroken relaties, sluiten christenen uit van de plaats waar effectief en krachtig gebed mogelijk is. Veel kinderen van God kennen nauwelijks de enorme potentie die er ligt in de plaats van gebed, omdat zij geen goede relaties onderhouden met andere mensen. Dit is een heel belangrijk principe: Je kunt geen goede relatie hebben met God, als je die niet hebt met mensen. Voor kinderen van God geldt: als het goed zit met mensen, dan zit het ook goed met God. Andersom geldt het ook: als het goed zit met God, dan kun je het goed hebben met mensen.
De volgende simpele illustratie verduidelijkt dit: het kruis heeft twee balken – de verticale en de horizontale. Beide zijn nodig om het kruis compleet te maken. Dit verwijst naar twee relaties; de verticale balk is de relatie tussen de mens en God; de horizontale de relatie tussen mensen onderling. Als de horizontale balk verkeerd staat, dan hoeft niemand je te vertellen dat de verticale balk ook verkeerd staat. Als je niet op goede voet staat met je medemens, dan kan dat ook niet met God.
Hemelse Vader, help mij om alle boosheid en bitterheid naar mensen weg te doen uit mijn hart, op basis van het offer van Uw Zoon. Ik wil in goede relatie staan met al mijn medemensen – inclusief mijn geestelijke broers en zussen, simpelweg omdat mijn relatie met U goed is! Amen.
Als je worstelt met het vergeven van een (geestelijke of natuurlijke) broer of zus, dan kan Dereks simpele, eenvoudige boekje over ‘Ik vergeef je… de drie krachtigste woorden op aarde’ je helpen en potentieel zelfs je leven veranderen. Als je dit herkent en je wilt hier in investeren door het te bestellen, dan ontvang je er gratis de proclamatiekaart over vergeving bij.

N.B. Deze aanbieding van de gratis proclamatiekaart geldt alleen deze week (van zondag 11 tot zaterdag 17 oktober)
Gebed voor DPM Wereldwijd…
ZUID-AFRIKA
Bid voor de succesvolle opzet van de nieuwe YouTube-site die de dvd’s van Dereks onderwijs in alle 15 Afrikaanse talen beschikbaar maken, en een selectie van Engelstalige dvd’s.
Bid dat meer radiostations in Afrika Dereks programma’s uit gaan zenden. Dit is nog steeds één van de meest effectieve middelen om Dereks onderwijs Afrika in te zenden.
Bid voor meer financiën voor de Bible College Library Packs en de Graduate Gift Packs, die geselecteerd materiaal bevatten en gratis uitgedeeld worden.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email