12 maart: Zelfbeheersing, passie, zuiverheid, en het krachtige bloed…

Thema: De tabernakel – aspecten van onze ziel

Zelfbeheersing, passie, zuiverheid, en het krachtige bloed…

12 maart

Vandaag kijken we naar zes andere kenmerken van het gouden wierookaltaar, dat staat voor onze aanbidding in het heilige. Een tweede kenmerk is het volgende: zoals de tafel voor het toonbrood werd beschermd door twee kroonlijsten, zo wordt het reukofferaltaar beschermd door één kroonlijst. Welke? Door welke krans worden onze emoties beschermd? Niets anders dan zelfbeheersing. Onthoud altijd dat jij zelf leiding geeft aan je emoties. Zorg ervoor dat ze niet de leiding van je overnemen.

 

Ten derde symboliseert het vuur van het wierookaltaar de intensiteit, de zuiverheid en de passie van de ziel. God wil niet dat we emotieloos zijn, maar gepassioneerde mensen. Het moet echter wel beheerste, gelouterde, bestuurde passie zijn. Kate Booth-Clibborn, de dochter van William Booth (oprichter van het Leger des Heils) zei: ,,Jezus houdt gepassioneerd van ons, en Hij wil dat we Hem vol passie liefhebben.” Passie is een deel van heiligheid, maar het moet in de juiste verhouding staan door zelfbeheersing.

 

Het vierde aspect van het gouden altaar was de wierook, die spreekt van de toewijding die gaat geuren door de vuurproef. Hars is een zwarte, onaantrekkelijke klomp, totdat je het op het vuur legt. Dan gaat het heerlijk ruiken. Honing daarentegen is zoet en lekker, totdat je het op het vuur legt. Dan wordt het kleverige, zwarte, stinkende troep. Daarom heeft God gezegd dat Hij geen honing wil zien op de vuuroffers voor de Heer (zie Leviticus 2:11). Geen zoete woorden of mooie zinnen, als het de vuurproef niet kan doorstaan.

 

Het vijfde kenmerk was de rook die van het altaar opsteeg. De witte rook is mooi en geurig, en een uiting van verering door aanbidding en lofprijs.

 

In de zesde plaats moesten de hoorns van het altaar gezuiverd worden met het bloed van het offerdier dat op de jaarlijkse grote verzoendag werd geofferd. Met andere woorden, onze aanbidding moet altijd een erkenning zijn van het feit dat we alleen door het bloed van Jezus toegang hebben tot de Vader. Als we ooit aanbidding offeren die niet door het bloed van Jezus is gegaan, is ze volstrekt onaanvaardbaar voor God. Het altaar moest gereinigd worden met bloed. Het was het hoogste voorwerp. De hoorns maakten het altaar ongeveer net zo hoog als de cherubim op het deksel van de ark. Dus als we ons uitstrekken naar lofprijs en aanbidding, klimmen we omhoog als de rook van het altaar, naar de hoogste geestelijke niveaus.

 

Tenslotte, als zevende kenmerk, is het aanbiddingsaltaar de doorgang van de ziel naar de geest, van het heilige naar het allerheiligste. Er is geen andere toegangsweg dan de weg van lofprijs, verering en aanbidding.

Hoog verheven Heer, Eeuwige Vader, zo nader ik die binnenste plaats van heiligheid met een juiste, geheiligde houding. Mijn wil, verstand en gevoel is onderworpen zoals U het wilt, Heer. Maak mij klaar om daadwerkelijk in Uw aanwezigheid binnen te komen en de ware aanbidding te leren kennen. Amen.
Cover Binnengaan in Gods aanwezigheid

 

Uit het boek: In Gods aanwezigheid

Komend weekend gaat voor de vierde keer de Man & Vader-cursus van start – Deze internetcursus rond Dereks boek ‘Man & Vader’ gaat in 7 weken/lessen in op vele geestelijke en praktische functies van de man als voorbiddende priester, profeet namens God, liefhebbende echtgenoot, en onderwerpen als ‘huwelijksverbond’, seksualiteit en God kennen als Vader. Klik hier voor meer informatie.

DPM Wereldwijd…
 

AUSTRALIË

Bid dat degenen die betrokken zijn bij de huiskringen die dit jaar Dereks Bijbelonderwijs gaan gebruiken, een beter inzicht in Gods Woord krijgen en dichter naar elkaar en naar God toe groeien.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email