13 juni: Bij de Vader komen

 

DPM_logo

 

Weektekst:

Ik ben een kind van God

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven
(Johannes 1:12)

 

Bij de Vader komen

13 juni

Toen Jezus op aarde kwam, was zijn ultieme bedoeling om de mens die zich tot Hem zou keren bij de Vader te brengen. De bijbel benadrukt deze waarheid op vele plaatsen, zoals bijvoorbeeld in 1 Petrus 3:18:

Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.

Waarom stierf Jezus? Opdat Hij ons tot God zou brengen. Jezus was zelf niet het einddoel; Hij was de weg erheen. Hij zei dat zelf ook in Johannes 14:6:

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Jezus is de weg, maar de Vader is de bestemming. Ik denk dat we vaak de bedoeling van God niet helemaal begrijpen. We hebben het heel vaak over de Heer Jezus Christus als onze Redder, onze Pleitbezorger, onze Middelaar etc. Al deze dingen zijn prachtig en waar, maar dat is nog lang niet alles. Gods bedoeling is niet dat we alleen maar bij de Zoon komen, maar ook dat we – door de Zoon – bij de Vader komen.

 
Dank U Jezus dat U mij hebt gered. Ik proclameer dat ik door de Zoon bij de Vader kom. Ik proclameer dat ik een kind van God ben. Amen.
Bron: Fatherhood (CD/Boek)
Onderstaande proclamatie helpt je om vanuit de Bijbel Gods Vaderschap over jouw leven uit te spreken.

Mijn Vader heeft mij gemaakt. (1)

Hij heeft mij in liefde uitgekozen en bestemd om als Zijn zoon/ dochter te worden aangenomen. (2)

Mijn Vader weet wat ik nodig heb, nog voordat ik tot Hem bid. (3)

Want zoals een vader zorgt voor zijn kinderen, zo zorgt God voor mij. (4)

Ik hoef niet bang te zijn, want het heeft mijn Vader blij gemaakt om mij het Koninkrijk te geven
en niemand kan mij roven uit de hand van mijn Vader. (5,6)

Ik heb niet de geest van slavernij en gebondenheid ontvangen om opnieuw te vrezen,
maar ik heb de Geest van het zoonschap ontvangen,
waardoor ik roep: Abba Vader! (7)

En Ik zal je Vader zijn, en jij zult mijn zoon/dochter zijn, zegt de Here, de Almachtige! (8)

Amen!

 

  1. Deutronomium 32:6
  2. Efeze 1:5
  3. Mattheüs 6:8
  4. Psalm 103:13
  5. Lukas 12:32 (zie KJV*)
  6. Johannes 10:29
  7. Romeinen 8:15 (zie KJV*)
  8. 2 Korinthe 6:18

*KJV= King James Version

 

Deze proclamatie is ook verkrijgbaar als kaart, zowel voor volwassenen als een kinderversie ‘God is mijn papa!‘ bij de evangelische boekwinkel of in onze webshop.   

________________________________________________________
Uit het boek: Gods levende woord  

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email