15 augustus: De Heilige Geest als kracht

Thema: De Heilige Geest, een persoon en een kracht

 

Gisteren zagen we verschillende Bijbelteksten waarin de Heilige Geest staat beschreven als een persoon, en leerden we dat het belangrijk is Zijn aanwezigheid als persoon in ons leven te erkennen en koesteren. Vandaag kijken we naar een aantal teksten waarbij in de Griekse Bijbelvertalingen het woord ‘de’ is weggelaten voor ‘Heilige Geest’. In deze teksten wordt ‘Heilige Geest’ dus beschreven als een kracht:
Matteüs 1:18 – zij (Maria),… zwanger te zijn uit Heilige Geest.
Matteüs 3:11 – hij zal u dopen met Heilige Geest en met vuur.
Lukas 1:15 – en hij (Johannes de Doper) zal al van de moederschoot af met Heilige Geest vervuld worden …
Lukas 1:35 – Heilige Geest zal over u (Maria) komen … Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.
Johannes 20:22 – blies Hij (Jezus) op hen en zei tegen hen: Ontvang Heilige Geest
(of heilige adem).
Handelingen 10:38 – hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met Heilige Geest en met kracht…
Romeinen 14:17 – Want het Koninkrijk van God bestaat … uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in Heilige Geest.
Romeinen 15:13 – … opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van Heilige Geest.
Romeinen 15:16 – … het offer van de heidenen … geheiligd door Heilige Geest.
1 Korintiërs 12:3 – Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door Heilige Geest.
Titus 3:5-… door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door Heilige Geest.
Hebreeën 2:4- tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven (letterlijk giften, distributies van)door Heilige Geest …
Hebreeën 6:4 -… deelgenoot zijn geworden van Heilige Geest …
2 Petrus 1:21 -maar heilige mensen van God, door Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.
Judas 20 -… bid in Heilige Geest, …
Tenslotte zijn hier nog enkele van de vele namen van de Heilige Geest die in de Bijbel voorkomen: de Geest van heerlijkheid, de Geest van zelfdiscipline, de Geest van wijsheid, de Geest van de waarheid.
Denk eens na over de betekenis van deze teksten en namen en zoek er eventueel zelf nog meer op. Neem vervolgens eens tijd om Jezus te danken voor het sturen van de Heilige Geest, waarmee Hij Zijn belofte heeft vervuld en waarmee Hij jou en mij, en al Zijn kinderen op aarde, elke dag toerust met bovennatuurlijke, Goddelijke kracht uit de hoge!

Dank U wel Heer, voor de rijkdom van Uw Woord, en dat ik door de bovennatuurlijke kracht van Heilige Geest overvloedig mag zijn in hoop! Dit bid ik vandaag speciaal ook voor mijn broers en zussen wereldwijd, waarvan sommigen – zoals in Israël, Gaza, Noord-Irak, Syrië en Oekraïne, leven onder grote druk en angst. Geef hen overvloedig Uw Geest van heerlijkheid, wijsheid en troost! Amen.
Uit: Wie is de Heilige Geest? Dit is ook één van de basisboekjes voor de internetcursus Leven met de Heilige Geest, die vanaf 27 van start gaat.

 

DPM Wereldwijd…

NIGERIA

Na een lange periode van stilte gaat DPM weer beginnen met het werk in Nigeria. Het eerste Engelse boek dat uitgegeven wordt is ‘Zegen of vloek, aan u de keus’. Bid dat dit het eerste van vele boeken van Derek zal zijn om dit land te zegenen en te helpen bij het brengen van nieuw leven aan het Lichaam van Christus hier.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email