15 augustus: Toegang tot Gods totale voorziening

   
   
   
 
DPM_logo

 
 

Weektekst:

Ik ben volmaakt in Christus

En gij zijt in Hem volmaakt, die het Hoofd is van alle overheid en macht
(Kolossenzen 2:10, SV)

Toegang tot Gods totale voorziening

15 augustus

Om volmaakt en compleet in Gods volledige wil te kunnen staan, moet een christen gebruik maken van alles waarin God door Christus heeft voorzien. Hij kan niet dingen naast zich neerleggen of negeren, en verwachten dat iets anders wel zal functioneren als vervanging voor datgene wat hij overslaat.

Juist op dit punt gaan christenen zo vaak scheef in hun denken. Bewust of onbewust leven ze vanuit de gedachte dat de openbaring of voorziening die ze al ontvangen hebben, hen ontslaat van de opdracht om te blijven zoeken naar Gods doorgaande, volledige voorziening. Laat me het verduidelijken met een voorbeeld. Sommige christenen zijn gezegend met de vrijmoedigheid om met hun mond te getuigen van Gods goedheid en leggen daar grote nadruk op, maar tegelijk negeren ze het praktische aspect van een christelijke levensstijl, waarin hun getuigenis handen en voeten moet krijgen. Anderzijds zijn er ook veel christenen die voortdurend letten op hun gedrag en leefstijl, maar ze doen nooit hun mond open om tegen hun vrienden en buren te getuigen van wat Jezus in hun leven heeft gedaan. Beide groepen christenen hebben de neiging de andere groep te bekritiseren of verachten, maar eigenlijk maken ze allebei dezelfde fout. Een goede leefstijl als christen is geen vervanging voor de noodzaak om met woorden te getuigen, maar het getuigen met woorden is al helemaal geen vervanging voor de noodzaak van een christelijke levensstijl. God verlangt beide van ons, en wil ons door Zijn Geest iedere dag helpen om hierin te groeien, zodat we volledig en compleet in de wil van God staan.

Dank U Heer voor uw werk in mij. Ik proclameer dat ik gebruik zal maken van alles waarin God voor mij in Christus heeft voorzien, zodat ik volmaakt en compleet in Gods wil zal staan. Ik ben volmaakt in Christus. Amen.  

Bron: De pijlers van het christelijk geloof (boek)

Gods levende Woord

Uit het boek: Gods levende woord 
Klik hier voor meer info en bestellen

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email