15 februari: God is genadig en machtig

Thema: Onze houding in Gods aanwezigheid

God is genadig en machtig
15 februari

Gisteren leerden we over Gods woede en toorn, maar ook over Zijn vergevingsgezindheid en goedheid. Vandaag zullen we opnieuw kijken naar twee twee van Gods eigenschappen.

God is genade
Laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. (Hebreeën 4:16)

In deze tekst staan twee dingen die je niet kunt verdienen: barmhartigheid en genade. We hebben eerst barmhartigheid nodig, maar vervolgens hebben we ook genade nodig. Genade kun je niet verdienen. Religieuze mensen hebben een probleem, omdat ze denken dat ze alles moeten verdienen. Als gevolg daarvan wijzen ze Gods genade af.

Ik maak wel eens het volgende onderscheid: Barmhartigheid hebben we nodig voor het verleden – voor de dingen die gebeurd zijn of die we gedaan hebben – en genade hebben we nodig voor de toekomst. Alleen door Gods genade kunnen we de mens worden die God heeft bedoeld en het leven leiden dat God van ons verwacht. Het woord dat hier staat voor vrijmoedigheid betekent in het oorspronkelijk Grieks ook wel vrijheid van spreken – oftewel, we mogen bij Gods troon van genade vrijmoedig alles uitspreken wat ons dwarszit, waar we mee zitten of waar we naar verlangen.

God is macht
Dit brengt de volgende eigenschap waar we vandaag naar kijken in een heel bijzonder licht, namelijk: God is macht! De hele Bijbel staat vol met getuigenissen van Gods grote macht. We zullen als voorbeeld kijken naar Psalm 93:1-4:

De Heer regeert, Hij is met majesteit bekleed, de Heer is bekleed en omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, zij zal niet wankelen; vast staat uw troon, van oudsher, U bent van eeuwigheid. De rivieren verheffen zich, Heer, de rivieren verheffen zich met bruisende stem, de rivieren verheffen zich onder luid geraas. De Heer in de hoge hemel is machtiger dan het bruisen van grote wateren, dan de machtige golven van de zee.

Wat de psalmdichter David hier doet, is Gods almacht bezingen en zichzelf eraan herinneren hoe enorm Gods almacht is. Laten we een voorbeeld nemen aan wat David doet, en onszelf vaak en bewust herinneren aan Gods majestueuze almacht. Kijkend naar Gods twee eigenschappen van vandaag, zien we ook een mooi en bemoedigend verband: die almachtige, grote God zit op een troon van genade, en die is voor ons vrij benaderbaar, vrij toegankelijk! Laten we daarom vrijmoedig naderen tot die geweldige, genadige, almachtige troon van God!

Heer, dank U wel dat ik vrijmoedig en onvoorwaardelijk mag binnenkomen bij Uw troon van genade, waar ik onder de indruk kom van Uw majesteit en grootheid, en vervolgens vrijmoedig een beroep mag doen op Uw almacht! Amen.

Cover Binnengaan in Gods aanwezigheid

Uit het boek: In Gods aanwezigheid

DPM Wereldwijd…

KROATIË
Bid dat de Heer nieuwe deuren opent in Kroatië voor Dereks onderwijsmateriaal.
Bid dat de Heer gunst schenkt bij de kerkleiders als ze benaderd worden door het DPM-team in Kroatië en er nieuwe boeken van Derek gepresenteerd worden.
Bid dat de Heer een muur van bescherming plaatst rondom het werk en de werkers van DPM in Kroatië.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email