18 juli: Zijn hart brak… voor jou!

Thema: Jezus betaalde de volle prijs

18 juli

Zijn hart brak… voor jou!

 

Daarmee blijft over de zevende en laatste keer dat Jezus’ bloed vergoten werd.

 

Sprenkeling # 7

Deze vond plaats nadat Jezus gestorven was. Een Romeinse soldaat werd erop uitgestuurd om te controleren of de drie gekruisigde mannen inderdaad dood waren. Hij doodde de eerste twee, maar toen hij daarna bij Jezus kwam, zag hij dat deze al overleden was. In Johannes 19:34 staat:

 

Maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit.

 

In mijn boekje Gods antwoord voor afwijzingschreef ik:

In die onvoorstelbaar donkere uren aan het kruis, voor het eerst in de geschiedenis van het universum, bad de Zoon van God, zonder dat de Vader Hem antwoordde. God wendde Zijn ogen van Zijn Zoon af. Waarom? Omdat Jezus op dat moment aan onze zonde gelijkgesteld werd.

 

Stel je die verschrikkelijke duisternis eens voor. Denk aan de eenzaamheid, het gevoel volkomen verlaten te zijn – eerst door de mensen, daarna door God. Jij en ik hebben allemaal een zekere mate van afwijzing gekend, maar nooit in die mate. Jezus dronk de beker van afwijzing tot het bittere einde. Hij zou nog enkele uren langer aan het kruis hebben kunnen leven, maar op dat moment van diepste verwerping stierf Hij, letterlijk, aan een gebroken hart! Waardoor werd Zijn hart gebroken? Door afwijzing. Maar kijk eens naar de dramatische, onmiddellijke consequentie:

 

Het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën (Mat. 27:51)

 

Wat betekent dit? Het betekent dat de barriére tussen God en de mens werd weggenomen. Van boven naar beneden – dus van God uit!

 

Heerlijke hemelse Vader, lieve Heer Jezus, met mijn hele hart dank ik U dat U Uw hart liet breken, om mijn hart weer heel te maken, en mij te verzoenen met de Vader. Dank U dat ik vrij mag binnenkomen in Uw aanwezigheid Heer, omdat Uw bloed voor mij vloeide en Uw hart voor mij gebroken werd… Amen.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email