18 oktober: Loslaten zodat God kan vermenigvuldigen

Thema: Neem toch uw zoon…

Loslaten zodat God kan vermenigvuldigen 

leaf-macro.jpg

18 oktober

We gaan nog even verder met de persoon van Abraham op weg naar de berg Moria. Probeer je eens zijn vragen voor te stellen tijdens die driedaagse reis: Hoe kan ik dit ooit doen? Waarom zou God Isaäk willen? Hij heeft hem toch aan ons gegeven? Is hij niet de beloofde zoon? Is hij niet de enige waardoor we ooit in de volheid van Gods belofte zullen komen? Hebben we niet alles achtergelaten? Hebben we Hem dan niet genoeg gevolgd en gehoorzaamd? Waarom zou Hij Isaäk opeisen?

Ik weet niet of hij dat gedacht heeft, of zelfs uitgesproken. Maar toen hij op het punt kwam dat hij bereid was te doen wat God had bevolen, sprak God en zei: ,,Het is goed. Nu ken ik je hart. Van nu aan, Abraham, zal Ik je zegenen als nooit tevoren. En Ik zal je nageslacht talrijk maken.”

Wat was zijn nageslacht? Isaäk. Begrijp je de les hiervan? Als hij Isaäk had vastgehouden, dan was Isaäk alles gebleven wat hij had, niet meer. Maar toen hij Isaäk opgaf, ontving hij hem terug, vermenigvuldigd boven zijn eigen voorstellingsvermogen. Ik heb dit vaak zien gebeuren. God geeft aan ons persoonlijk iets heel bijzonders. We weten zeker: het komt van God. Het is kostbaar, uniek, wonderbaar… maar op een dag zegt God: ,,Ik wil het. Geef het terug. Dood het. Leg het op het altaar.” Op dat moment zal je óf in de voetsporen van Abraham volgen óf je zult Gods zegen missen. Ik moet zeggen dat ik veel dienstknechten van God de tragische fout heb zien maken vast te houden aan Isaäk – en hun Isaäk was daarna ook het enige dat ze overhielden. Dat is de grootste test waar iedere dienstknecht van God vroeg of laat doorheen moet: Ben je bereid je bediening op het altaar te leggen?

Terugkijkend op mijn eigen ervaring, heb ik deze test ook moeten doorstaan. Zoals velen weten, ben ik nauw betrokken geweest bij de opkomst van de bevrijdings-bediening. Op een bepaald moment voegde God mij en mijn bediening samen met drie andere mannen. God bracht ons op soevereine wijze samen in een verhouding van wederzijdse toewijding en onderwerping. Ook mijn pionierswerk in de bevrijdingsbediening moest aan hen worden onderworpen. Na lange tijd mijn hart onderzocht te hebben, zei ik uiteindelijk tegen hen: ,,Broeders, als jullie oordelen dat mijn dienst van bevrijding onbijbels is of verkeerd, en jullie kunnen er niet achter staan, dan zal ik ermee stoppen.” Denkt u dat deze stap me gemakkelijk viel? Allesbehalve!

Maar nu prijs ik God voor de gevolgen die deze handeling teweegbracht. Er gebeurde iets met de dienst van bevrijding, door de hele Verenigde Staten heen. Iets dat ik nooit in eigen kracht had kunnen bereiken. Toen ik God mijn Isaäk gaf, vermenigvuldigde Hij hem. God heeft een leger mensen op de been gebracht, die bereid en in staat zijn deze bediening uit te oefenen.

Ik geloof dat als ik aan mijn Isaäk had vastgehouden, dat ik nu slechts mijn eigen bediening had overgehouden, afgezonderd van het Lichaam van Christus en ergens buiten het centrum van Gods plannen. Als ik nu terugkijk, dank ik God dat ik bereid was Hem mijn Isaäk te geven en de bediening door Hem te laten vermenigvuldigen.

Vader, dank U wel, dat Uw plannen veel verder gaan dan dat ik kan zien. Ik ben bereid om datgene wat U mij gegeven heeft aan U terug te geven, zodat U het kunt vermenigvuldigen. Wilt U mij helpen om niets voor mijzelf te houden, maar het los te laten zodat het vrucht mag dragen voor vele anderen.

 

  Uit de boekjes: Overgave

DPM Wereldwijd…

18 oktober – INDONESIË

Bid om een toenemend aantal mensen die de website bezoeken en toegang krijgen tot Dereks onderwijs.  Bid om een grotere bewustwording van het werk van DPM bij Indonesische gelovigen. 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email