18 september: Jezus is het hart van het evangelie

DPM_logo

Thema: Jezus, ons middelpunt

Jezus is het hart van het evangelie 

18 september

Gisteren bespraken we de eerste drie redenen om je te blijven richten op Jezus.

Vandaag geef ik je nog één andere reden. Hij is heel simpel en praktisch, maar ook cruciaal: Het hele Evangelie draait om wat Jezus voor ons heeft gedaan. Paulus zegt dit heel duidelijk in de eerste brief aan Korinthe. Let erop, niet alles binnen het Koninkrijk van God is even belangrijk, maar de dingen die Paulus hier beschrijft, heeft hij ten eerste overgeleverd oftewel, die zijn van het ‘grootste belang’.

Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften… (1 Korinthe 15:3-4)

 

Dat is het evangelie. Dit zijn de feiten die vóór alle dingen gaan, de belangrijkste waarheden. Alle andere dingen binnen het evangelie zijn van secundair belang vergeleken bij die drie feiten: Jezus is gestorven, begraven, en ten derde dage opgewekt. We kunnen het ons niet veroorloven dat ooit iets anders belangrijker wordt dan deze drie feiten over Jezus. We moeten voorzichtig zijn om nooit weggelokt te worden bij deze drie fundamentele waarheden over Jezus.

 

Paulus waarschuwt Timoteüs hiervoor in zijn tweede brief aan hem, die hij schreef vanuit de gevangenis, vlak voor het eind van zijn leven: Gedenk, dat Jezus Christus is opgewekt uit de doden. Hij is uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een boosdoener. Maar het Woord van God is niet gebonden. (2 Timoteüs 2:8-9)

Let op die sleutelwoorden: Gedenk, dat Jezus Christus is opgewekt uit de doden. …overeenkomstig mijn evangelie. Hoe eenvoudig! Het is precies zoals hij het zei in 1 Korinthe 15 – de hele evangelieboodschap draait om Jezus: Zijn dood, Zijn begrafenis, en Zijn zegevierende opstanding…

 

Paulus zegt vervolgens tegen Timoteüs, dat hij nooit afgeleid moet worden van deze cruciale dingen, maar zijn ogen gericht moet houden op Jezus. Sommige christenen missen veel, doordat ze te diep en te geestelijk worden. Soms komt er na mijn prediking iemand naar me toe met de mededeling: ,,Broeder Prince, dat was een heel diepe boodschap…” Dan vraag ik me af: Wat heb ik fout gedaan? Ik wil niet te diep gaan, het niet te ingewikkeld maken. Ik wil nooit zo diep gaan, dat mensen het zicht op Jezus verliezen en andere dingen centraal stellen dan Zijn dood, Zijn begrafenis en Zijn opstanding.

 

Paulus zei tegen Timoteüs: Gedenk Jezus Christus, die uit de doden is opgewekt… Een heel belangrijke en praktische manier om dat te gedenken, is het avondmaal. Jezus zei: Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis (1 Korinthe 11:25). Het is een zeer eenvoudige, Bijbelse en praktische manier om Jezus te gedenken en je oog op Hem gericht te houden. Bedenk trouwens dat er staat: Zo dikwijls u die drinkt, er staat niet: ‘zo zèlden u die drinkt’. Jezus wilde zelf ook, dat we onze blik voortdurend op Hem gericht houden.

Heer Jezus, ik wil altijd de drie belangrijkste waarheden voor ogen houden: : U bent gestorven, begraven, en ten derde dage opgewekt. Ik wil niet het zicht op U verliezen en andere dingen centraal stellen. Ik verheug mij in deze drie waarheden en wil eraan denken, elke dag.

Aanrader: Neem wat vaker de tijd om het avondmaal te vieren, bijvoorbeeld thuis met je gezin, met vrienden of met een huisgroep.

DPM Wereldwijd…

 

18 september – AZERBEIDJAN

De druk van ‘Leven door geloof’ in het Azeri is afgerond en er zijn nu veel boeken verspreid.

Bid dat dit onderwijs een sterk werktuig zal zijn om de kerk in dit land toe te rusten en te bemoedigen.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email