19 mei: Drie toetsen: In lijn met de bijbel…

Thema: Hoe weet je zeker dat je God hebt gehoord?

Drie toetsen: In lijn met de bijbel…

19 mei

In mijn eigen leven heb ik ontdekt dat goed luisteren naar Gods stem doorgaans de sleutel is om geestelijk succes te boeken. De komende dagen zullen we daarom kijken naar een belangrijke en praktische vraag aangaande ons onderwerp: ,,Hoe kun je zeker zijn dat het Gods stem was die je hebt gehoord?” Ik zal drie belangrijke manieren uitleggen (of: drie soorten van bevestiging) waardoor we kunnen weten of we inderdaad de stem van God hebben gehoord.

 

De eerste belangrijke toets voor alles wat je meent van God te verstaan, is: komt het overeen met de Bijbel? Wordt datgene wat we denken dat God heeft gezegd bevestigd door de Geest en de toon van de Bijbel? Dit is het allerbelangrijkst. In dit verband noem ik twee feiten die onderling afhankelijk zijn van elkaar. Het eerste feit is dat de Heilige Geest ervoor zorgt dat Gods stem tot ons komt. Ten tweede, de Heilige Geest is de auteur van de hele Bijbel. Dit wordt in de bijbel verschillende malen gezegd en ik zal één vers aanhalen:

 

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven. (2 Timotheus 3:16)

 

‘Geïnspireerd door God’ impliceert dat de Heilige Geest de Bijbelboeken heeft ingeblazen, waardoor de schrijvers werden gemotiveerd en geleid om de boeken te schrijven. De Heilige Geest is dus de uiteindelijke auteur van de gehele Bijbel. Achter alle menselijke schrijvers zit één goddelijke Persoon die verantwoordelijk is voor de juistheid en het gezag van de Bijbel: de Heilige Geest. En het is diezelfde Heilige Geest die Gods stem tot ons brengt. Vervolgens is er nog één ding dat we zeker weten: de Heilige Geest spreekt zichzelf nooit tegen! Als Hij ons Gods stem laat verstaan, dan zal dit nooit in tegenspraak zijn met de Bijbel. De eerste manier om er dus zeker van te zijn dat we echt Gods stem hebben verstaan, is het gehoorde te toetsen aan de Bijbel. Is het in samenspraak met de woorden, de Geest en de principes van de Bijbel?

Dank U wel, Vader, dat Uw Geest en Uw Woord altijd een eenheid vormen. Help mij om tijd te investeren in het kennen van uw Woord, zodat uw Geest mij steeds te binnen kan brengen wat nodig is om uw weg voor mij te verstaan, en ik kan toetsen of U het bent die tot mij spreekt, of een andere stem. Amen.
 

Bron: Luisteren naar God
(uit de serie: Leren in de stilte)
Ook verkrijgbaar als luisterboek!
 

Spreek vandaag de proclamatie uit: Ik gehoorzaam Gods Woord.
Gebed voor DPM Wereldwijd… FRANKRIJK

  • Bid voor directeur René, Jacqueline, Rodney en Catherine, dat ze wandelen in wijsheid, kracht, een goede gezondheid en nieuwe bemoediging. Ze hebben volhard gedurende verschillende beproevingen en ernstige gezondheidsproblemen.
  • Bid dat de Heer nieuwe studenten geeft die zich inschrijven voor Correspondentieschool ‘De Pijlers’, en dat de huidige studenten elke belemmering om de cursus af te ronden, zullen overwinnen.
  • Bid om een toenemende verkoop van Dereks onderwijsmateriaal op de juiste plekken en aan de juiste mensen.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email