2 januari: God hoort en antwoordt…

Thema: Besef je hoe waardevol je bent?

God hoort en antwoordt…
snowy-treescape.jpg

2 januari

Aan het begin van dit nieuwe jaar willen we ons lopende thema van ‘Waarom God jou belangrijk vindteven een dagje onderbreken voor een mooie, bemoedigende boodschap die DPM Internationaal ons toestuurde.

God hoort en antwoordt

De lofzang is in de stilte tot U, o God, in Sion;

Aan U zal de gelofte nagekomen worden.

U hoort het gebed: tot U zal alle vlees komen. Ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent U.

(Psalm 65:24)

 

In de loop van mijn bediening heb ik letterlijk duizenden gesprekken gevoerd, met heel veel verschillende mensen. Daarbij kwam het geregeld voor dat in een pastoraal gesprek met iemand met een bezwaard hart, bijvoorbeeld door huwelijksproblemen, financiële zorgen of andersoortige moeiten; ik op een gegeven moment heel eerlijk moest zeggen: Het spijt me, maar ik heb echt niet het antwoord voor uw probleem. Ik kan je niet precies vertellen wat je moet doen, maar één ding kan ik je wel vertellen: God hoort en verhoort gebed.

Dat is wat de psalmist hier zegt: U hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen. Uiteindelijk heeft elke mensenziel God nodig. Iedereen heeft het nodig te weten dat God gebed hoort en ook ver-hoort. Dat is ook wat uiteindelijk de hele mensheid tot God zal brengenhet feit dat God gebed hoort en verhoort.

Er is één specifiek, belangrijk gebed dat Hij heerlijk vindt om te verhoren. Dat gaat voor Hem boven alle andere soorten van gebed uit; dat is het gebed om vergeving van onze zonden. Als wij gezondigd hebben en niet geleefd hebben naar Gods bedoelingmisschien zelfs ook mensen hebben teleurgestelddan hoeven we ons niet af te wenden in schuldgevoel of wanhoop. In plaats daarvan kunnen we terugkomen bij God. We mogen Hem om vergeving vragen en dan kunnen we hetzelfde zeggen als wat de psalmist hier zegt: Ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent U.

Laat angst of schuldgevoel jou nooit hinderen om te bidden. Bedenk je goed dat in de diepten van jouw moeite, je lijden en je onvermogen, God jouw gebeden hoort en verhoort.

Derek Prince

We bidden je toe dat dit diepe besef van de trouwe, altijd vergevende liefde van God ook komend jaar jouw dagelijkse kracht zal zijn!

Hemelse Vader, dank U wel dat ik door het totaal afdoende offer van Uw Zoon Jezus Christus elke dag mag rekenen op Uw vergeving, genade en rijke liefde! Leid mij Heer, op de weg die ik samen met U mag gaan, en dat zelfs in het diepst van mijn nood, Uw heilrijke rechterhand mij aanraakt en mijn leven vernieuwt!
Leer_bidden

 

Over ongeveer één week gaat de online-cursus Leer Bidden van start. Hierin komt ook vergeving aan de orde, als een belangrijk obstakel voor ons gebed (onvergevingsgezindheid), maar andersom ook een kracht die doorbraak geeft naar gebedsverhoring. Kijk hier voor meer informatie en schrijf je vandaag nog in: Cursus Leer Bidden. 

DPM Wereldwijd…

 

NEDERLAND

Begin deze maand zullen we de internetcursus ‘Leer bidden’ weer gaan aanbieden; deze cursus werd afgelopen zomer goed ontvangen. Bid dat weer een flink aantal studenten zal intekenen en dat ze een grote stimulans zullen krijgen, tot een ijverig en effectief gebedsleven.

De Nederlandse vertaling van Leven als zout en licht is pas verschenen. Bid om een enorme impact van deze boodschap, zodat de kerk echt gaat leven als zout en licht, en een getuige zal zijn voor velen.

Bid dat directeur Ivar en zijn staf in de komende maanden zullen wandelen in de
voorziening, bemoediging en genezing door de Heer, na een moeilijk en uitdagend jaar.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email