2 september: Zaaien in de levens van anderen

DPM_logo

Thema: De vrucht van de Geest

Zaaien in de levens van anderen

2 september

In de komende paar dagen – het laatste deel van onze studie naar de betekenis van de persoon van de Heilige Geest, zullen we ons richten op de vrucht van de Geest. Daarover staat geschreven in het bekende Bijbelgedeelte in Gelaten 5:22-23a: De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

 

Er is een wezenlijk verschil tussen gaven en vruchten. Ter illustratie zouden we kunnen denken aan de vergelijking tussen een kerstboom en een appelboom. Gaven zijn als de geschenken die in een kerstboom hangen (of tegenwoordig, eronder liggen). Elk geschenk wordt eenmalig aan de boom bevestigd en kan er ook weer met één handeling worden afgehaald. De persoon die het geschenk ontvangt, hoeft er geen tijd in te steken of er bijzondere moeite voor te doen.

 

Het kweken van een appelboom daarentegen, vraagt zowel tijd als inspanning. Om vrucht te kunnen voortbrengen, moet de boom eerst door verschillende fasen heen groeien, een proces dat een paar jaar duurt. Eerst moet het zaad in de grond worden gestopt. Uit het zaadje groeit de wortel omlaag de grond in en tegelijkertijd loopt een scheut naar boven toe uit. Na enkele jaren is de scheut uitgegroeid tot een boom. Vervolgens verschijnen enige tijd bloesems aan de bomen en als deze zijn uitgebloeid, beginnen de vruchten te groeien. Maar de boom wordt pas krachtig als de bloesems en de jonge vruchten de eerste jaren direct geplukt worden, zodat de wortels zich goed kunnen ontwikkelen. Al met al duurt het een paar jaar voordat de appels goed genoeg zijn om gegeten te kunnen worden. Onder de Wet van Mozes was daar tenminste vier jaar voor nodig, lezen we in Leviticus 19:23-25.

 

Tijdens deze hele groei van de appelboom zijn er verschillende perioden dat hij erg kwetsbaar is. Windstoten kunnen de jonge boom ontwortelen, of in een later seizoen kunnen de vruchten of de bloesems kapot vriezen. In dit hele proces zijn het zaad en de vruchten onlosmakelijk met elkaar verbonden; de vruchten groeien uit het zaad, maar de vruchten zijn op hun beurt weer nodig om nieuw zaad voort te brengen.

 

God heeft dit zo bepaald aan het begin van de schepping: …vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! (Genesis 1:11)

 

Hier wordt een belangrijk geestelijk principe bevestigd: christenen die in hun geestelijk leven geen vrucht dragen, hebben geen zaad om in de levens van anderen te zaaien.

Heer, zoals een boom tijd nodig heeft om volwassen en rijp te worden, zo heeft mijn geestelijke groei ook tijd nodig. Heer, geef mij het geduld en de gerichtheid op U, om te groeien in volwassenheid. Ik wil graag Uw leven en liefde doorgeven aan anderen, maar maakt U mij hiervoor bekwaam, door de vrucht van Uw Geest in mij te doen groeien.  

 Spreek vandaag de proclamatie ‘De vrucht van de Geest’ uit, om jezelf te herinneren aan die unieke, Goddelijke vrucht, die voortdurend groeit in je leven.

Door de Heilige Geest word ik met kracht gesterkt en geheiligd,

zodat Christus door het geloof in mijn hart woning maakt. (1)


Ik wandel door de Geest en voldoe niet aan het begeren van het vlees.

Ik laat mij door de Geest leiden, dan ben ik niet onder de wet. (2)


De vrucht van de Geest is:
Liefde
Blijdschap
Vrede
Geduld
Vriendelijkheid
Goedheid
Vertrouwen*
Zachtmoedigheid

Zelfbeheersing (3)


Deze vrucht groeit binnen in mij omdat ik het eigendom ben van Christus Jezus.

Ik heb het vlees met al zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. (4)

 

Ik zaai op de akker van de Geest en ik zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. (5)

  1. Efeze 3:16,17 & 2 Tessalonicenzen 2:13
  2. Galaten 5:16 en 18
  3. Galaten 5:22 (* Willibrordvert.)
  4. Galaten 5:24
  5. Galaten 6:8
DPM Wereldwijd…

2 september – NEDERLAND

Bid dat velen zich inschrijven voor de Internetcursussen ‘Beloofd land’ en ‘Leven door de Heilige Geest’, die deze maand zullen beginnen.

Bid om een bovennatuurlijk ingrijpen van de Heer in de fysieke en geestelijke strijd die het Nederlandse team moet voeren.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email